Địa chỉ liên hệ

- Địa chỉ: Tầng 1 nhà T, đường Xuân Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình

- Điện thoại: 0229.3512.959 / Ms Hoài 0984.891.206 / Ms Linh 0944.227.992

- Email:ttngoaingu.tinhoc.dhhl@gmail.com

- Facebook: Ngoại ngữ Tin học

(https://www.facebook.com/profile.php?id=100006796980255)

- Fanpage: Trung Tâm Ngoại Ngữ - Tin Học

(https://www.facebook.com/Trung-T%C3%A2m-Ngo%E1%BA%A1i-Ng%E1%BB%AF-Tin-H%E1%BB%8Dc-%C4%90H-Hoa-L%C6%B0-1572385916351906/)