Địa chỉ liên hệ:

☘ Địa chỉ: Nhà G5, đường Xuân Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình

☘ Điện thoại: 0229.3512.959 / Ms Hoài 0984.891.206 / Ms Linh 0944.227.992

☘ Email:ttnn-th@hluv.edu.vn

☘ Fanpage: Trung Tâm Ngoại Ngữ - Tin Học ĐH Hoa Lư

Địa chỉ liên hệ: