KẾT QUẢ HỘI THI VÔ ĐỊCH TIN HỌC VĂN PHÒNG THẾ GIỚI NĂM 2023 CẤP TRƯỜNG

Thực hiện Kế hoạch số 12/KH-TWĐTN-KHCN ngày 09/02/2023 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh về việc tổ chức cuộc thi Vô địch tin học văn phòng thế giới – Viettel 2023

Khoa Ngoại ngữ - CNTT đã xây dựng kế hoạch, triển khai giảng dạy tin học văn phòng theo chuẩn kỹ năng MOS (Microsoft Office Specialist) và đã tổ chức thành công hội thi vô địch Tin học văn phòng thế giới năm 2023 cấp trường vào ngày 03 tháng 3 năm 2023, kết quả cụ thể như sau:

KẾT QUẢ HỘI THI VÔ ĐỊCH TIN HỌC VĂN PHÒNG THẾ GIỚI NĂM 2023 CẤP TRƯỜNG

KẾT QUẢ HỘI THI VÔ ĐỊCH TIN HỌC VĂN PHÒNG THẾ GIỚI NĂM 2023 CẤP TRƯỜNG

KẾT QUẢ HỘI THI VÔ ĐỊCH TIN HỌC VĂN PHÒNG THẾ GIỚI NĂM 2023 CẤP TRƯỜNG

TS CNTT: 0966563186