KHOA NGOẠI NGỮ - CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CHÚC MỪNG TÂN TIẾN SĨ PHẠM ĐỨC THUẬN

Ngày 13 tháng 01 năm 2022, tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Hội đồng đánh giá luận án tiến sỹ cấp Đại học Quốc gia cho nghiên cứu sinh Phạm Đức Thuận, mã số nghiên cứu sinh 16048215, chuyên ngành Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn tiếng Anh.

Đề tài của luận án là “Promoting learner autonomy for non-English majors through project work in a Vietnamese university” (Tăng cường tính tự chủ cho sinh viên không chuyên tiếng Anh thông qua dự án tại một trường đại học ở Việt Nam). Luận án nghiên cứu tính tự chủ của người học trên bốn bình diện (1) kỹ thuật, (2) tâm lý, (3) chính trị, và (4) văn hóa xã hội. Trong đó, dự án học tập được sử dụng như một công cụ nhằm tăng các yếu tố trong khung lý thuyết của của tính tự chủ với bốn bình diện nêu trên. Kết quả nghiên cứu cho thấy phương án dạy học qua dự án có thể áp dụng để tăng tính tự chủ cho người học. Với kết quả này, nghiên cứu sẽ mang lại giá trị về mặt lý thuyết khi dưa ra được những minh chứng khoa học chặt chẽ về khung lý thuyết của tính tự chủ, đồng thời khẳng định phương pháp dạy và học qua dự án sẽ cải thiện hoạt động thực tiễn giảng dạy tiếng Anh cho sinh viên các trường đại học.

KHOA NGOẠI NGỮ - CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CHÚC MỪNG TÂN TIẾN SĨ PHẠM ĐỨC THUẬN

Lãnh đạo Trường Đại học Hoa Lư tặng hoa chúc mừng Tiến sĩ Phạm Đức Thuận

Hội đồng đánh giá gồm 7 thành viên: GS.TS. Nguyễn Hòa (Chủ tịch Hội đồng); PGS.TS. Nguyễn Thúy Nga (Thư ký Hội đồng); TS. Lê Hương Hoa (Phản biện); PGS.TS. Trần Thị Ngọc Yến (Phản biện); PGS.TS. Lưu Quý Khương (Phản biện); PGS.TS. Nguyễn Thị Mai Hương (Ủy viên); và PGS.TS. Phan Văn Quế (Ủy viên).
Tham dự tại buổi bảo vệ còn có 2 giáo viên hướng dẫn của nghiên cứu sinh Phạm Đức Thuận là PGS.TS. Nguyễn Văn Trào và TS. Huỳnh Anh Tuấn; các nghiên cứu sinh các khóa, bạn bè, và gia đình của nghiên cứu sinh.

KHOA NGOẠI NGỮ - CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CHÚC MỪNG TÂN TIẾN SĨ PHẠM ĐỨC THUẬN

Hội đồng đánh giá Luận án chụp ảnh lưu niệm với Tiến sĩ Phạm Đức Thuận

Bắt đầu buổi bảo vệ, Thư ký Hội đồng công bố các quyết định, nghiên cứu sinh Phạm Đức Thuận đã trình bày luận án tiến sỹ của mình trước các thành viên hội đồng. Ngay sau đó, dưới sự chủ tọa của Chủ tịch Hội đồng các thành viên hội đồng cũng đưa nhận xét và trao đổi trực tiếp với nghiên cứu sinh về các vấn đề chuyên môn liên quan tới luận án.
Kết thúc phần tranh luận, Chủ tịch Hội đồng công bố kết quả đánh giá luận án tiến sỹ của nghiên cứu sinh Phạm Đức Thuận. Theo đó, các thành viên Hội đồng nhất trí luận án là một công trình nghiên cứu khoa học được hoàn thành ở một trình độ chuyên môn cao, đáp ứng yêu cầu với một luận án tiến sỹ. Hội đồng cũng thống nhất rằng luận án đã có đóng góp nhất định cho lý thuyết và phương pháp nghiên cứu về tính tự chủ của người học, đồng thời chứng minh được tính khả thi và hiệu quả của việc áp dụng phương pháp dạy và học qua dự án trong đào tạo tiếng Anh bậc đại học. Hội đồng chúc mừng và công bố kết quả nghiên cứu sinh Phạm Đức Thuận đã bảo vệ thành công luận án tiến sỹ tại Hội đồng đánh giá luận án tiến sỹ cấp Đại học Quốc gia.

KHOA NGOẠI NGỮ - CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CHÚC MỪNG TÂN TIẾN SĨ PHẠM ĐỨC THUẬN

Lãnh đạo khoa Ngoại ngữ - CNTT chúc mừng Tiến sĩ Phạm Đức Thuận

Sau khi Hội đồng kết thúc, tân tiến sỹ Phạm Đức Thuận đã nhận được những lời chúc mừng và những bó hoa tươi thắm từ giáo viên hướng dẫn, gia đình bạn bè và đồng nghiệp, lãnh đạo Trường Đại học Hoa Lư và Lãnh đạo Khoa Ngoại ngữ - Công nghệ thông tin nơi tân tiến sỹ công tác.

TS CNTT: 0966563186