Đảng ủy

Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XVI (nhiệm kỳ 2015-2020)

TT

Họ và tên

Chức vụ Đảng, chính quyền, đoàn thể

1

Vũ Văn Trường

Bí thư Đảng uỷ, Hiệu trưởng

2

Nguyễn Mạnh Quỳnh

Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Hiệu trưởng

3

Phạm Quang Huấn

Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch UB Kiểm tra,Phó Hiệu trưởng

4

Dương Trọng Hạnh

Giám đốc trung tâm Thư viện - Thiết bị

5

Nguyễn Hữu Tiến

Trưởng phòng Khảo thí & Đảm bảo chất lượng

6

Lương Duy Quyền

Trưởng phòng Tổ chức - Tổng hợp

7

Phạm Xuân Lê Đồng

Trưởng phòng Công tác sinh viên

8

Bùi Thị Hải Yến

Trưởng phòng Tài vụ

9

Phùng Thị Thanh Hương

Phó trưởng khoa Tự nhiên

10

Nguyễn Thị Hồng Tuyên

Trưởng khoa Ngoại ngữ - Tin học

11

Phan Thị Hồng Duyên

Phó phòng Đào tạo & Quản lý khoa học

12

Nguyễn Thị Phương

Trưởng khoa Xã hội - Du lịch