CCTC Đoàn thanh niên

Ban chấp hành Đoàn thanh niên (nhiệm kỳ 2019 -2022)

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH

TTHọ và tênChức vụ
1Hoàng Việt HưngBí thư
2Nguyễn Trọng TâmPhó Bí thư
3Nguyễn Thị NhànPhó Bí thư

Địa chỉ văn phòng: KTX K1 Số điện thoại:02293.886.678