THÔNG BÁO THI CHỨNG CHỈ CNTT CƠ BẢN VÀ TIẾNG ANH B KHÓA NGÀY 11/11/2018

Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học, Đại học Hoa Lư tiếp tục chiêu sinh khóa thi CNTT cơ bản và tiếng Anh B khóa ngày 11/11/2018. Hạn cuối nhận hồ sơ 8/11/2018.

Trong hình ảnh có thể có: văn bản