PHÁT BIỂU CỦA CỰU SV NGÀNH CNTT, TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA LƯ VỀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỦA NHÀ TRƯỜNG.

Cựu sinh viên Nguyễn Đăng Khôi - hiện là kỹ sư IT tại CÔNG TY TNHH NISSAN AUTOMOTIVE TECHNOLOGY VIỆT NAM

TS CNTT: 0966563186