BẢO VỆ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP SINH VIÊN KHÓA D10KT

Ngày 1/6/2021, Khoa kinh tế- kỹ thuật, Trường Đại học Hoa Lư đã tổ chức Hội đồng bảo vệ khóa luận tốt nghiệp cho sinh viên khóa D10 kế toán tuyển sinh năm 2017 theo đúng kế hoạch. Mặc dù tình hình dịch Covid 19 liên tục có những diễn biến phức tạp tuy nhiên để đảm bảo cho sinh viên tốt nghiệp đúng kế hoạch, Nhà trường đã tổ chức bảo vệ khóa luận cho sinh viên các khoa trong đó có 3 Hội đồng của khoa kinh tế - kỹ thuật. Khoa Kinh tế - kỹ thuật đã nghiêm túc thực hiện đánh giá khóa luận theo đúng quy chế đào tạo hiện hành và đảm bảo các biện pháp phòng chống dịch Covid -19. Sau một ngày làm việc khẩn trương và nghiêm túc, 3 sinh viên lớp D10 kế toán đã bảo vệ thành công khóa luận tốt nghiệp. Sinh viên đã có sự chuẩn bị rất chu đáo, kỹ lưỡng cho phần trình bày của mình và đạt được kết quả tốt nhất. Cả 3 đề tài khóa luận đều đạt loại Xuất sắc.

Dưới đây là một số hình ảnh trong buổi bảo vệ khóa luận ngày 1/6/2021:

BẢO VỆ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP SINH VIÊN KHÓA D10KT

BẢO VỆ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP SINH VIÊN KHÓA D10KT

BẢO VỆ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP SINH VIÊN KHÓA D10KT