CÔNG BỐ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA GIẢNG VIÊN KHOA KINH TẾ - KỸ THUẬT NĂM HỌC 2018 - 2019

Năm học 2018 - 2019, giảng viên khoa Kinh tế - Kỹ thuật Đại học Hoa Lư đã đạt được một số kết quả trong hoạt động nghiên cứu khoa học với các bài báo đăng trên các tạp chí chuyên ngành trong nước, sách và đề tài khoa học cấp cơ sở.

Xem thêm