KHOA KINH TẾ, TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA LƯ XÉT TUYỂN BỔ SUNG NGÀNH KẾ TOÁN NĂM 2023

Trong bất kì giai đoạn phát triển nào của nền kinh tế, các doanh nghiệp mới cũng đều được khuyến khích thành lập, theo tổng cục thống kê tính đến tháng 6 năm 2023 cả nước có 75,9 nghìn doanh nghiệp mới được thành lập, bên cạnh đó còn có 37,7 nghìn doanh nghiệp quay trở lại hoạt động. Bình quân một tháng có 19 nghìn doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động.

Kế toán – một bộ phận không thể thiếu trong bất kỳ các tổ chức, doanh nghiệp nào từ tư nhân đến nhà nước. Do đó, thị trường việc làm và nhu cầu nhân lực của ngành này rất rộng lớn. Ngoài ra, Kế toán còn là một nghề phổ biến và có tính ổn định cao.

Học Kế toán tại khoa Kinh tế - Trường đại học Hoa Lư ngoài những kiến thức cơ bản và chuyên sâu của ngành, việc trang bị thêm những kỹ năng mềm, kỹ năng ngoại ngữ, tin học cũng là yếu tố quan trọng. Thầy/cô giáo nhiệt tình giúp đỡ, hỗ trợ giới thiệu việc làm cho sinh viên sau khi tốt nghiệp.

KHOA KINH TẾ, TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA LƯ XÉT TUYỂN BỔ SUNG NGÀNH KẾ TOÁN NĂM 2023

KHOA KINH TẾ, TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA LƯ XÉT TUYỂN BỔ SUNG NGÀNH KẾ TOÁN NĂM 2023