GIỚI THIỆU

Khoa Kinh tế - Kỹ thuật là một trong những Khoa mới và tương đối trẻ so với lịch sử hình thành và phát triển của trường Đại học Hoa Lư. Khoa được thành lập vào ngày 01 tháng 11 năm 2007 theo Quyết định số 288/QĐ-ĐHHL của Hiệu trưởng trường Đại học Hoa Lư, trên cơ sở Khoa Kinh tế - Du lịch. Bước đầu khi thành lập, Khoa kinh tế - Kỹ thuật nhận nhiệm vụ đào tạo chính các ngành Kế toán và Quản trị kinh doanh ở hệ cao đẳng và đại học. Từ những ngày đầu được thành lập, Khoa đã được Ban giám hiệu và các đơn vị trong trường quan tâm, tạo điều kiện đặc biệt.

Với chặng đường phát triển tuy chưa dài, nhưng khoa Kinh tế đã liên tục đạt được những thành tích đáng kể trong giảng dạy và nghiên cứu khoa học. Đội ngũ cán bộ, giảng viên của Khoa không ngừng lớn mạnh. Đến nay khoa có 25 giảng viên trong đó có 01 tiến sỹ và 24 thạc sỹ (01 nghiên cứu sinh).

Cùng với công tác nâng cao trình độ chuyên môn, các giảng viên trong khoa còn tích cực tham gia các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị, tin học. Giảng viên của Khoa không chỉ lên lớp để giảng dạy cho sinh viên về kiến thức chuyên môn mà còn cả những kiến thức xã hội, kỹ năng sống để sinh viên sau khi ra trường có đủ kiến thức chuyên môn và kỹ năng sống để tự tin trong giao tiếp tự tìm kiếm cơ hội việc làm và có chỗ đứng quan trọng trong xã hội. Sinh viên được trang bị đầy đủ kiến thức cơ bản và chuyên ngành nên có khả năng vận dụng linh hoạt vào các công việc của cử nhân kinh tế như: kế toán, phân tích tài chính, quản trị doanh nghiệp, …Vì vậy sinh viên của Khoa khi ra trường có thể đảm nhận tốt công việc tại các doanh nghiệp, tổ chức tín dụng hoặc tại các viện nghiên cứu kinh tế. Chính nhờ vậy, sau gần 10 năm đào tạo cử nhân kinh tế về kế toán, quản trị kinh doanh, sinh viên tốt nghiệp ra trường đã được một số đơn vị tiếp nhận và đánh giá cao năng lực chuyên môn và khả năng xử lý công việc, được đơn vị tuyển dụng đánh giá chất lượng tốt.

Hiện tại, Khoa Kinh tế - Kỹ thuật có 04 bộ môn: Kinh tế, Kế toán, Quản trị kinh doanh và kỹ thuật, tập trung đào tạo 02 ngành: Kế toán, Quản trị kinh doanh. Khoa Kinh tế được nhà trường giao nhiệm vụ quản lý toàn diện hoạt động chuyên môn, chịu trách nhiệm về nội dung, chất lượng chương trình các ngành đào tạo của mình. Trong quá trình đào tạo Khoa luôn chú trọng tới việc rà soát và bổ sung nội dung các học phần, bổ sung học phần mới để trang bị cho sinh viên các kiến thức mới về kế toán, quản trị kinh doanh phù hợp với sự phát triển nền kinh tế. Người học được rèn luyện thực tập, ngay trong quá trình học tập, nhằm mục tiêu đào tạo nhân lực có nghiệp vụ trình độ và kỹ năng chuyên môn cao.

Từ khi được thành lập đến nay, ban lãnh đạo khoa và cán bộ giảng viên trong khoa luôn xác định nghiên cứu khoa học là một nhiệm vụ quan trọng. Hàng năm các giảng viên trong khoa đã đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học từ cấp đơn vị tới cấp tỉnh. Hướng nghiên cứu khoa học của khoa tập trung vào: nghiên cứu xây dựng ngân hàng đề thi đối với một số học phần giảng dạy ở hệ Đại học; các đề tài về công tác giảng dạy, quản lý sinh viên – học sinh; các đề tài về nâng cao quản lý chất lượng đào tạo của Nhà trường đáp ứng nhu cầu lao động chất lượng cao cho nền kinh tế; Phát triển kinh tế địa phương.

Hiện tại khoa quản lý khoảng trên 400 sinh viên đang theo học các chuyên ngành với các trình độ đào tạo khác nhau. Khoa rất quan tâm, chú trọng tới công tác sinh viên. Hàng năm, Khoa đều tổ chức các buổi giao lưu văn nghệ, thể thao trong sinh viên, học sinh của khoa như “Văn nghệ chào mừng tân sinh viên” …. Thông qua các hoạt động này tạo cho sinh viên trong khoa có sự đoàn kết, cùng nhau học tập, rèn luyện đạo đức trong trường.

Với sự tín nhiệm của hơn 400 sinh viên và gia đình trong tỉnh và một số tỉnh lân cận, Khoa Kinh tế - Kỹ thuật, Trường Đại học Hoa Lư đang từng bước tạo dựng và khẳng định sự tin tưởng của cộng đồng doanh nghiệp. Nhờ vậy “sản phẩm – Sinh viên ra trường” đã và đang được xã hội đón nhận.