CÁC QUY TRÌNH ĐÀO TẠO

Giảng viên và sinh viên theo dõi các quy trình liên quan đến hoạt động đào tạo của Trường Đại học Hoa Lư ban hành tháng 10/2020 theo đường dẫn sau: Các quy trình đào tạo - ĐẠI HỌC HOA LƯ || HLUV

Tin tiêu điểm

TÌM HIỂU VỀ NGÀNH QTKD ĐẠI HỌC HOA LƯ

TÌM HIỂU VỀ NGÀNH QTKD ĐẠI HỌC HOA LƯ

Thứ Sáu, 20:47 11/03/2022
TÌM HIỂU VỀ NGÀNH KẾ TOÁN

TÌM HIỂU VỀ NGÀNH KẾ TOÁN

Thứ Hai, 12:00 07/03/2022
BẢO VỆ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP SINH VIÊN KHÓA D10KT

BẢO VỆ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP SINH VIÊN KHÓA D10KT

Thứ Tư, 10:30 02/06/2021