Ngành Kế toán - Những thông tin cần biết

Kế toán là ngành học rất phổ biến và có tính ổn định cao do nhu cầu phát triển kinh tế xã hội. Là một bộ phận không thể thiếu trong bất cứ một tổ chức kinh doanh tư nhân hay nhà nước. Do đó thị trường việc làm và nhu cầu nhân lực của xã hội về kế toán là rất rộng lớn.

Sinh viên ngành kế toán trường Đại học Hoa Lư được đào tạo từ những kiến thức cơ sở đến những kiến thức chuyên sâu như nguyên lý kế toán, kế toán tài chính doanh nghiệp, tài chính tiền tệ, quản trị doanh nghiệp, nguyên lý thống kê, kế toán quản trị, kế toán quốc tế, kế toán hành chính sự nghiệp, thuế, kế toán máy, kiểm toán…

Sinh viên ngành kế toán sau khi tốt nghiệp có thể làm việc ở nhiều vị trí như: Chuyên viên phụ trách kế toán nội bộ, nhân viên kế toán thuế, thủ quỹ; nhân viên tư vấn tài chính, nhân viên môi giới tài chính, nhân viên phòng giao dịch và ngân quỹ; Kế toán hành chính sự nghiệp tại các đơn vị hành chính sự nghiệp, Trợ lý kiểm toán viên, nhân viên trong các công ty tư vấn, cung cấp dịch vụ kế toán – kiểm toán, có thể trở thành các kiểm toán viên chuyên nghiệp...

Sinh viên tốt nghiệp ngành kế toán có thể làm việc ở các loại hình tổ chức như:

- Các doanh nghiệp, các đơn vị hoạt động vì lợi nhuận, như: Công ty tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, ngân hàng thương mại, công ty bảo hiểm

- Các đơn vị công, các đơn vị hoạt động không vì lợi nhuận: Các đơn vị hành chính sự nghiệp, trường học, bệnh viện.

- Các cơ quan quản lý nhà nước: Chi cục thuế, cục thống kê, sở kế hoạch đầu tư…

- Các trường đại học, cao đẳng, trung tâm đào tạo kế toán

Trên đây là những thông tin về ngành học kế toán, cơ hội việc làm và những vị trí việc làm có thể đạt được khi sinh viên tốt nghiệp ngành kế toán. Bên cạnh đó, sinh viên cũng cần phải chuẩn bị cho mình những kỹ năng cần thiết khác ngoài chuyên môn nghề nghiệp để có thể tìm được một công việc phù hợp và đúng với năng lực bản thân. Chúc các bạn thành công!