LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 51 NĂM 2018 (17/12/2018 - 22/12/2018)

ThứBuổiNội dungĐịa điểmThành phần
Thứ 2 (17/12/2018)Sáng- Họp giao ban chuyên môn201 Nhà AĐ/c Tuấn
Chiều- 14h00: Triển khai Hội nghị tổng kết đánh giá công tác Đảng; Tổng kết đánh giá, phân loại cán bộ viên chứcVPBMToàn bộ ĐV, GV
Thứ 3 (18/12/2018)Sáng- 8h00: + Giáo vụ xin chữ ký nộp đề cương chi tiết các học phần D8,D9,D10, C23 kỳ 2, về Đào tạoVPBMĐ/c Tuấn; Thùy; Dung
+ Hoàn thiện hồ sơ nộp biên bản Hội nghị tổng kết đánh giá công tác Đảng; Hội nghị tổng kết đánh giá, phân loại cán bộ viên chức của đơn vị về Văn phòng Đảng ủy; P Tổ chức - Tổng hợp.VPBMĐ/c Tuấn; Thùy; Dung
Chiều
Thứ 4 (19/12/2018)Sáng- 7h30: Toàn bộ giảng viên tập huấn quy trình, phương pháp xây dựng chương trình đào tạo; đề cương chi tiết học phần.H1Toàn bộ GV
Chiều
Thứ 5 (20/12/2018)Sáng- 14h00: Nộp các báo cáo công tác tuần về P. Tổ chức & Tổng hợp; P. ĐT&QLNCKH
Chiều- 13h30: Hoàn chỉnh mục tiêu, chuẩn đầu ra các CTDTP2G1Toàn bộ GV
Thứ 6 (21/12/2018)Sáng
Chiều- 8h00: Giáo vụ hoàn thiện hồ sơ thi học phần kỳ 2, D11, C24 về Đào tạo. Giảng viên nộp đề thi.Đ/c Tuấn; Thùy; Dung
Thứ 7 (22/12/2018)Sáng
Chiều

Ghi chú:- Trong tuần công tác dạy học thực hiện theo thời khóa biểu. (Chú ý thời khóa biểu HK 2). Công tác NCKH theo kế hoạch. Các giảng viên, nhóm giảng viên tích cực xây dựng Đề cương chi tiết theo mẫu mới.- Tiểu ban thi, giảng viên chuẩn bị công tác thi cho D11, C24.

Tin tiêu điểm