LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 50 NĂM 2018 (10/12/2018 - 15/12/2018)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 50 NĂM 2018 (10/12/2018 - 15/12/2018)

Thứ

Buổi

Nội dung

Địa điểm

Thành phần

Thứ 2 (10/12/2018)

Sáng

- Họp giao ban chuyên môn

201 Nhà A

Đ/c Tuấn

Chiều

- 14h30.Họp bộ môn: Triển khai công tác tuần

- 14h00 Tổ chức thi: Lịch sử TTVN, D9VNH

VPBM

Toàn BM

Thứ 3 (11/12/2018)

Sáng

- 8h00. Chấm thi môn: Pháp luật đại cương, D10.; Nhập môn hành chính nhà nước, D10; Lịch sử TTVN, D9VNH

VPBM

Đ/c Nhài; Phương; Lan Anh; Duyên

Rà soát, chỉnh sửa, nộp về P. ĐT&QLNCKH chuẩn đầu ra ngành GDCT; Danh sách giảng viên tham gia làm công tác tuyển sinh.

VPBM

Đ/c Tuấn; Dung

Chiều

- Các giảng viên, nhóm giảng viên nghiên cứu xây dựng Đề cương chi tiết theo mẫu mới.

- Chuẩn bị hồ sơ Hội nghị tổng kết đánh giá công tác Đảng; Hội nghị tổng kết đánh giá, phân loại cán bộ viên chức.

Đ/c Tuấn; Thùy

Thứ 4 (12/12/2018)

Sáng

Các giảng viên, nhóm giảng viên nghiên cứu xây dựng Đề cương chi tiết theo mẫu mới.

Toàn bộ GV

Chiều

Các giảng viên, nhóm giảng viên nghiên cứu xây dựng Đề cương chi tiết theo mẫu mới.

Toàn bộ GV

Thứ 5 (13/12/2018)

Sáng

Các giảng viên, nhóm giảng viên nghiên cứu xây dựng Đề cương chi tiết theo mẫu mới.

Toàn bộ GV

Chiều

- 14h00 nộp các báo cáo công tác tuần về P. Tổ chức & Tổng hợp; P. ĐT&QLNCKH

Đ/c Thùy; Dung

Thứ 6 (14/12/2018)

Sáng

- 8h00: Các Đảng viên; giảng viên nộp báo cáo, giấy tờ theo mẫu chuẩn bị cho Hội nghị tổng kết đánh giá công tác Đảng; Hội nghị tổng kết đánh giá, phân loại cán bộ viên chức. Nộp rà soát phân công chuyên môn.

- 8h00: Nộp đề cương chi tiết các học phần D8,D9,D10, C23 dạy học học kỳ 2.

VPBM

Đ/c Thùy; Dung

Toàn bộ GV

Chiều

- Xây dựng kế hoạch trọng tâm chuyên môn học kỳ 2 của đơn vị; Kết quả rà soát phân công chuyên môn

VPBM

Đ/c Tuấn; Thùy

Thứ 7 (15/12/2018)

Sáng

- Các giảng viên, nhóm giảng viên nghiên cứu xây dựng Đề cương chi tiết theo mẫu mới.

VPBM

Toàn bộ GV

Chiều

- Các giảng viên, nhóm giảng viên nghiên cứu xây dựng Đề cương chi tiết theo mẫu mới.

Ghi chú:

- Trong tuần công tác dạy học thực hiện theo thời khóa biểu. (Chú ý thời khóa biểu HK 2). Công tác NCKH theo kế hoạch.

- Tiếp tục chuẩn bị cho Hội nghị tổng kết đánh giá công tác Đảng; Hội nghị tổng kết đánh giá, phân loại cán bộ viên chức đơn vị.

- Tiểu ban thi, giảng viên chuẩn bị công tác thi cho D11, C24.

Tin tiêu điểm