Tổ chức Hội thảo khoa học cấp Bộ môn “Nâng cao chất lượng dạy học các môn Lý luận chính trị ở Trường Đại học Hoa Lư trong bối cảnh hiện nay”

Căn cứ theo Kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học 2023 - 2024, Hướng đến chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11.2023, Bộ môn Lý luận chính trị xây dựng kế hoạch tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Nâng cao chất lượng dạy học các môn Lý luận chính trị ở Trường Đại học Hoa Lư trong bối cảnh hiện nay”,

Xem thêm

HỘI THẢO KHOA HỌC: "100 NĂM CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH ĐẾN VỚI CHỦ NGHĨA MÁC - LÊNIN" (1920-2020)

MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ HỘI THẢO KHOA HỌC: "100 NĂM CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH ĐẾN VỚI CHỦ NGHĨA MÁC - LÊNIN" (1920-2020)

Xem thêm

HỘI THẢO KHOA HỌC: "100 NĂM CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH ĐẾN VỚI CHỦ NGHĨA MÁC - LÊNIN" (1920-2020)

TÓM TẮT HỘI THẢO KHOA HỌC: "100 NĂM CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH ĐẾN VỚI CHỦ NGHĨA MÁC - LÊNIN" (1920-2020)

Xem thêm

HỘI THẢO KHOA HỌC: "100 NĂM CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH ĐẾN VỚI CHỦ NGHĨA MÁC - LÊNIN" (1920-2020)

KỈ YẾU HỘI THẢO KHOA HỌC: "100 NĂM CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH ĐẾN VỚI CHỦ NGHĨA MÁC - LÊNIN" (1920-2020)

Xem thêm

BÁO CÁO ĐỀ DẪN - HỘI THẢO KHOA HỌC: "100 NĂM CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH ĐẾN VỚI CHỦ NGHĨA MÁC - LÊNIN" (1920-2020)

TS. Đoàn Sỹ Tuấn - Trưởng Bộ môn đọc Báo cáo đề dẫn Hội thảo khoa học. TS. Đoàn Sỹ Tuấn khẳng định: Các báo cáo tham luận gửi về Hội thảo đã bám sát chủ đề, trong đó nhiều tham luận, có nhiều điểm mới phong phú cả về chất liệu nội dung, cả về phương pháp, cách thức tiếp cận góp phần làm sáng rõ nhiều mặt của sự kiện lịch sử đặc biệt quan trọng này. Cũng không ít vấn đề gợi mở được đặt ra trong các bài viết tham luận, chúng tôi xin được chắt lọc, tổng hợp thể hiện dưới hình thức đặt câu hỏi, để các quý vị đại biểu trao đổi nhiều hơn, sâu sắc hơn trong Hội thảo hôm nay.

Xem thêm

HỘI THẢO KHOA HỌC: "100 NĂM CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH ĐẾN VỚI CHỦ NGHĨA MÁC - LÊNIN" (1920-2020)

TS. Vũ Văn Trường - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Hoa Lư trong lời phát biểu khai mạc đã gửi lời chào trân trọng, lời cảm ơn các PGS.TS; TS và các nhà khoa học đã về dự Hội thảo; tóm tắt quá trình chuẩn bị Hội thảo; nhấn mạnh những vấn đề mà các đại biểu về dự Hội thảo cần tập trung trao đổi; bày tỏ niềm tin vào thành công của Hội thảo và cuối cùng thay mặt Đảng ủy, Ban Giám hiệu, tập thể cán bộ, viên chức nhà trường chúc Hội thảo thành công tốt đẹp.

Xem thêm

Tin tiêu điểm