LỊCH CÔNG TÁC

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 49 NĂM 2018 (2/12/2018 - 8/12/2018)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 49 NĂM 2018 (2/12/2018 - 8/12/2018)

Thứ

Buổi

Nội dung

Địa điểm

Thành phần

Thứ 2 (3/12/2018)

Sáng

- Họp giao ban chuyên môn

201 Nhà A

Đ/c Tuấn

Chiều

Thứ 3 (4/12/2018)

Sáng

- Chấm thi môn: Luật kinh tế, Kỹ thuật soạn thảo văn bản

VPBM

Đ/c Nhài –Đào. Phương

Chiều

Thứ 4 (5/12/2018)

Sáng

Chiều

- Họp liên tịch; Hội đồng Khoa học và Đào tạo

301 Nhà A

Đ/c: Tuấn - Thùy

Thứ 5 (6/12/2018)

Sáng

- Họp Ban chi ủy, Chi bộ; Bộ môn

VPBM

BCU, CB, BM

Chiều

Thứ 6 (7/12/2018)

Sáng

- Chấm thi môn: ĐLCMĐCSVN

- Họp nhóm: Pháp luật, hành chính

VPBM

Nhóm

ĐLCMĐCSVN

Đ/c: Tuấn - Thùy

Chiều

- Tổ chức thi: Pháp luật đại cương, D10.

VPBM

Thứ 7 (8/12/2018)

Sáng

- Tổ chức thi: Nhập môn hành chính nhà nước, D10.

VPBM

Đ/c: Tuấn - Thùy

Chiều

Ghi chú:

- Trong tuần công tác dạy học thực hiện theo thời khóa biểu. Công tác NCKH theo kế hoạch.

- Chuẩn bị cho Hội nghị tổng kết đánh giá công tác Đảng; Hội nghị tổng kết đánh giá, phân loại cán bộ viên chức, các đảng viên, viên chức chuẩn bị các báo cáo cá nhân theo mẫu.

- Các giảng viên, nhóm giảng viên nghiên cứu, chuẩn bị xây dựng cương chi tiết theo mẫu mới.

Tin tiêu điểm