ĐẠI HỘI CHI BỘ PHÒNG ĐÀO TẠO - QUẢN LÝ KHOA HỌC NHIỆM KỲ 2020 - 2022

Trong không khí toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đang ra sức thi đua, lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, ngày 07 tháng 3 năm 2020, Chi bộ Phòng Đào tạo - Quản lý khoa học trang trọng tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025. Về dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Mạnh Quỳnh - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng nhà trường, toàn thể đảng viên Chi bộ Phòng Đào tạo - Quản lý khoa học.

Sau nghi lễ chào cờ, đồng chí Hoàng Đức Hoan - Phó Bí thư chi bộ, Phó Trưởng phòng Đào tạo - Quản lý khoa học đã thông báo về số đảng viên dự đại hội, giới thiệu nhân sự để Đại hội bầu đoàn chủ tịch, thư ký đại hội, thông qua chương trình, nội quy, quy chế làm việc, báo cáo tình hình đảng viên tham dự đại hội.
Đại hội đã nghe báo cáo chính trị nhiệm kỳ 2017 - 2020, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ 2020 - 2022; báo cáo kiểm điểm của Bí thư chi bộ; báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia góp ý vào dự thảo Báo cáo chính trị của Đảng bộ trường lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và các ý kiến thảo luận về các nội dung trình đại hội.
Phát biểu tại đại hội, đồng chí Nguyễn Mạnh Quỳnh - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng nhà trường đã ghi nhận và chúc mừng kết quả mà chi bộ đã đạt được trong những năm qua, đồng thời yêu cầu chi bộ trong nhiệm kỳ mới, cần quán triệt sâu sắc và toàn diện mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm đã nêu trong Báo cáo chính trị của chi bộ. Đồng chí Phó Bí thư tin tưởng rằng, với tinh thần đoàn kết, quyết tâm, sáng tạo, tập thể chi bộ Phòng Đào tạo - Quản lý khoa học bị sẽ khắc phục được mọi khó khăn, tồn tại, nỗ lực phấn đấu nhiều hơn nữa nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra cho nhiệm kỳ 2020 - 2022.

ĐẠI HỘI CHI BỘ PHÒNG ĐÀO TẠO - QUẢN LÝ KHOA HỌC NHIỆM KỲ 2020 - 2022

Đồng chí Đồng chí Nguyễn Mạnh Quỳnh - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng nhà trường phát biểu

Trong phát biểu đáp từ, đồng chí Phan Thị Hồng Duyên đã trân trọng cảm ơn sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo và giúp đỡ của đồng chí Bí thư, Phó Bí thư và tập thể BTV, BCH Đảng ủy đối với Chi bộ Phòng Đào tạo - Quản lý khoa học trong thời gian qua. Đồng chí khẳng định để thực hiện tốt mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong nhiệm kỳ 2020-2022, tập thể, cá nhân của Chi bộ sẽ nghiêm túc tiếp thu, quán triệt sâu sắc và triển khai thực hiện những ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy; tiếp tục đổi mới, nâng caochất lượng, hiệu quả công tác, quyết tâm phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu Đại hội đề ra. Đại hội đã tiến hành bầu cử Ban Chấp hành chi bộ, Bí thư, Phó Bí thư chi bộ và đại biểu dự đại hội Đảng bộ trường nhiệm kỳ 2020 - 2025.

ĐẠI HỘI CHI BỘ PHÒNG ĐÀO TẠO - QUẢN LÝ KHOA HỌC NHIỆM KỲ 2020 - 2022

ĐẠI HỘI CHI BỘ PHÒNG ĐÀO TẠO - QUẢN LÝ KHOA HỌC NHIỆM KỲ 2020 - 2022

ĐẠI HỘI CHI BỘ PHÒNG ĐÀO TẠO - QUẢN LÝ KHOA HỌC NHIỆM KỲ 2020 - 2022

ĐẠI HỘI CHI BỘ PHÒNG ĐÀO TẠO - QUẢN LÝ KHOA HỌC NHIỆM KỲ 2020 - 2022

Một số hình ảnh về Đại hội