GIỚI THIỆU

I. Quá trình hình thành và phát triển

Tiền thân của Phòng Đào tạo – Quản lý khoa học của trường Đại học Hoa Lư là phòng Đào tạo của trường Cao đẳng sư phạm Ninh Bình.

Hiện nay, phòng có 9 cán bộ, giảng viên và chuyên viên, gồm: 01 Trưởng phòng, 02 Phó Trưởng phòng, 06 giảng viên và chuyên viên. Về trình độ chuyên môn có 02 Tiến sĩ và 07 Thạc sĩ.

II. Chức năng, nhiệm vụ

1. Chức năng

Phòng Đào tạo và Quản lý khoa học là đơn vị có chức năng tham mưu giúp Hiệu trưởng trong việc quản lý, tổng hợp, đề xuất ý kiến, tổ chức thực hiện và quản lý đào tạo hệ chính quy và hoạt động khoa học - công nghệ của toàn trường;

2. Nhiệm vụ

- Tham mưu hoạch định chiến lược phát triển đào tạo của nhà trường;

- Xây dựng chỉ tiêu, kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác tuyển sinh hệ chính quy hàng năm của nhà trường;

- Xây dựng kế hoạch, chuẩn bị điều kiện, hồ sơ và thực hiện các thủ tục mở mã ngành đào tạo cao đẳng, đại học theo quy định của Bộ Giáo dục - Đào tạo;

- Chủ trì xây dựng chương trình và kế hoạch đào tạo các bậc học, ngành học hệ chính quy của nhà trường;

- Giúp Hiệu trưởng trong công tác tổ chức, quản lý, kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch đào tạo, nội dung chương trình đào tạo, việc thực hiện nội quy, quy chế đào tạo hệ chính quy;

- Xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai công tác kiến tập, thực tập nghề; giám sát việc dạy học Giáo dục quốc phòng - an ninh cho sinh viên hệ chính quy;

- Quản lý kết quả đào tạo; quản lý hồ sơ tuyển sinh, hồ sơ đào tạo; quản lý cấp phát văn bằng, chứng chỉ, bảng điểm các bậc học, ngành đào tạo hệ chính quy;

- Xây dựng kế hoạch, tổ chức quản lý và triển khai hoạt động nghiên cứu khoa học của cán bộ, giảng viên, sinh viên trong toàn trường. Hướng dẫn đăng ký các đề tài khoa học, các cuộc thi sáng tạo khoa học cấp tỉnh trở lên;

- Phối hợp với các đơn vị đề xuất và tổ chức thực hiện các biện pháp nâng cao chất lượng đào tạo của nhà trường.

III. Nhân sự

1. Ban lãnh đạo

Trưởng phòng: TS. Dương Trọng Luyện

Phó Trưởng phòng: TS. Phan Thị Hồng Duyên

Phó Trưởng phòng: ThS. Hoàng Đức Hoan

2. Các bộ phận trực thuộc

- Bộ phận Quản lý đào tạo

- Bộ phận Quản lý khoa học

- Bộ phận Tuyển sinh

- Bộ phận Nghiệp vụ

IV. Những thành tích nổi bật

Phòng liên tục được công nhận là đơn vị tiên tiến của trường, mỗi năm có từ 2-3 chiến sỹ thi đua cấp cơ sở, đồng thời đã nhận được nhiều Bằng khen và các danh hiệu thi đua:

- Năm 2010 được Bộ trưởng Bộ GD-ĐT tặng Bằng khen về thành tích xuất sắc trong năm học 2009-2010;

- Năm 2009 và năm 2012 được Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình tặng danh hiệu tập thể lao động xuất sắc;

- Các năm 2008; 2010; 2011; 2014; 2016 được Hiệu trưởng trường Đại học Hoa Lư tặng danh hiệu tập thể lao động tiên tiến;

- Năm 2011; 2013 được Hiệu trưởng trường Đại học Hoa Lư tặng Giấy khen về thành tích xuất sắc trong các năm học 2010-2011; 2012-2013.

Đội ngũ cán bộ, nhân viên của Phòng có tinh thần trách nhiệm cao, năng lực chuyên môn vững vàng, nhiệt tình trong công tác, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ và hàng năm đều được cấp trên khen tặng về những đóng góp cho nhà trường:

- Năm 2007, có 1 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; 2 cá nhân đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh, 1 cá nhân được tặng Bằng khen của Bộ GD-ĐT và 1 cá nhân được tặng Bằng khen của Uỷ ban nhân dân tỉnh Ninh Bình;

- Năm 2008, có 1 cá nhân được tặng bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh và 1 cá nhân được Bộ trưởng Bộ GD-ĐT tặng Bằng khen;

- Năm 2009, có 2 cá nhân được tặng bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh và 1 cá nhân được Bộ trưởng Bộ GD-ĐT tặng Bằng khen;

- Năm 2010, có 1 cá nhân được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú;

- Năm 2011 có 1 cá nhân được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương lao động hạng Ba;

- Năm 2012, phòng có 1 cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh;

- Năm 2013 có 1 cá nhân được tặng bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh và 1 cá nhân được Bộ trưởng Bộ GD-ĐT tặng Bằng khen;

- Năm 2015 có 1 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen;

- Năm 2016 có 1 cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen.

V. Địa chỉ liên hệ

Nhà A2, Trường Đại học Hoa Lư, Ninh Nhất, Thành phố Ninh Bình, Tỉnh Ninh Bình

Điện thoại liên hệ: 02293.892.701

Email: pdtdhhl@gmail.com

Tin tiêu điểm