Địa chỉ liên hệ

Địa chỉ: Phòng Đào tạo – Quản lý khoa học, Trường Đại học Hoa Lư

Ninh Nhất – thành phố Ninh Bình – tỉnh Ninh Bình

SĐT: 0229.3892.701

Tin tiêu điểm