Đại hội chi bộ phòng Đào tạo - Quản lý khoa học nhiệm kỳ 2022-2025

Thi hành Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam.

Thực hiện Kế hoạch số 227- KH/ĐU, ngày 17/3/2022 của Đảng ủy Trường Đại học Hoa Lư về việc tổ chức Đại hội các Chi bộ trực thuộc, nhiệm kỳ 2022- 2025.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ Phòng Đào tạo - Quản lý khoa học ngày 03/6/2022 và được sự nhất trí của Ban Thường vụ Đảng uỷ, ngày 10 tháng 6 năm 2022, Chi bộ Phòng Đào tạo - Quản lý khoa học trang trọng tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2022 - 2025.

Về dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Dương Trọng Luyện - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Phó Hiệu trưởng nhà trường, toàn thể đảng viên Chi bộ Phòng Đào tạo - Quản lý khoa học.

Đại hội chi bộ phòng Đào tạo - Quản lý khoa học nhiệm kỳ 2022-2025

Các đại biểu dự đại hội

Mở đầu chương trình đại hội, đồng chí Lâm Văn Năng - Bí thư chi bộ, Trưởng phòng Đào tạo - Quản lý khoa học đã thông báo về số đảng viên dự đại hội, chào cờ, bầu Đoàn chủ tịch, Thư ký đại hội, thông qua chương trình, nội quy, quy chế làm việc, báo cáo tình hình đảng viên tham dự đại hội.

Đại hội chi bộ phòng Đào tạo - Quản lý khoa học nhiệm kỳ 2022-2025

Đồng chí Lâm Văn Năng - Bí thư chi bộ, Trưởng phòng Đào tạo - QLKH phát biểu

Đại hội đã nghe báo cáo chính trị nhiệm kỳ 2020 - 2022, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ 2022 - 2025; báo cáo kiểm điểm của Ban Chi ủy chi bộ và các ý kiến thảo luận về các nội dung trình đại hội.

Phát biểu tại đại hội, đồng chí Dương Trọng Luyện - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Phó Hiệu trưởng nhà trường đã ghi nhận và chúc mừng kết quả mà Chi bộ đã đạt được trong những năm qua, đồng thời đề nghị Chi bộ trong nhiệm kỳ mới, cần quán triệt sâu sắc và toàn diện mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm đã nêu trong Báo cáo chính trị của chi bộ. Đồng chí tin tưởng rằng, với tinh thần đoàn kết, quyết tâm, sáng tạo, tập thể chi bộ Phòng Đào tạo - Quản lý khoa học bị sẽ khắc phục được mọi khó khăn, nỗ lực phấn đấu nhiều hơn nữa nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra cho nhiệm kỳ 2022 - 2025.

Đại hội chi bộ phòng Đào tạo - Quản lý khoa học nhiệm kỳ 2022-2025

Đồng chí Đồng chí Dương Trọng Luyện - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng nhà trường phát biểu

Trong phát biểu đáp từ, đồng chí Lâm Văn Năng - Bí thư chi bộ đã trân trọng cảm ơn sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo và giúp đỡ của đồng chí Dương Trọng Luyện và tập thể BTV, BCH Đảng ủy đối với Chi bộ Phòng Đào tạo - Quản lý khoa học trong thời gian qua. Đồng chí khẳng định để thực hiện tốt mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong nhiệm kỳ 2020-2022, tập thể, cá nhân của Chi bộ sẽ nghiêm túc tiếp thu, quán triệt sâu sắc và triển khai thực hiện những ý kiến chỉ đạo của đồng chí Dương Trọng Luyện; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, quyết tâm phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu Đại hội đề ra.

Với tinh thần dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm, Đại hội đã bầu Ban Chi ủy chi bộ, Bí thư, Phó Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025, với kết quả tập trung cao, đảm bảo các yêu cầu về tiêu chuẩn, cơ cấu, số lượng.

Thành công của Đại hội Chi bộ phòng Đào tạo - Quản lý khoa học có ý nghĩa rất quan trọng, tạo tiền đề vững chắc cho sự chỉ đạo, lãnh đạo các hoạt động của Phòng giai đoạn 2022 - 2025.

Phòng Đào tạo - QLKH