Hội thi đấu bóng đá nữ sinh viên Khoa Sư Phạm Tiểu học – Mầm non, Kỉ niệm 41 năm Ngày nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2023)

Thực hiện Kế hoạch số 17/KH-SPTHMN, ngày 23 tháng 10 năm 2023 của Khoa Sư phạm Tiểu học – Mầm non về việc tổ chức Thi đấu Thể dục Thể thao kỉ niệm 41 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2023), Khoa đã triển khai cho các lớp/chi đoàn đăng ký, luyện tập dự thi các nội dung Cầu lông, bóng đá nam và bóng đá nữ. Kết quả: Khoa đã chọn được các đội là đại diện sinh viên của các khóa, lớp thuộc ngành Giáo dục tiểu học và Giáo dục Mầm non. Với nội dung bóng đá, qua vòng đấu cấp khoa, Ban tổ chức đã chọn được 1 đội bóng đá nam và 6 đội bóng đá nữ viên đá nữ xuất sắc, tiếp tục thi đấu cấp trường.

Dưới đây là một số hình ảnh trong Hội thi:

Hội thi đấu bóng đá nữ sinh viên Khoa Sư Phạm Tiểu học – Mầm non, Kỉ niệm 41 năm Ngày nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2023)Hội thi đấu bóng đá nữ sinh viên Khoa Sư Phạm Tiểu học – Mầm non, Kỉ niệm 41 năm Ngày nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2023)Hội thi đấu bóng đá nữ sinh viên Khoa Sư Phạm Tiểu học – Mầm non, Kỉ niệm 41 năm Ngày nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2023)Hội thi đấu bóng đá nữ sinh viên Khoa Sư Phạm Tiểu học – Mầm non, Kỉ niệm 41 năm Ngày nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2023)Hội thi đấu bóng đá nữ sinh viên Khoa Sư Phạm Tiểu học – Mầm non, Kỉ niệm 41 năm Ngày nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2023)Hội thi đấu bóng đá nữ sinh viên Khoa Sư Phạm Tiểu học – Mầm non, Kỉ niệm 41 năm Ngày nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2023)