THÔNG TIN CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN KHOA SP TH – MN

STT

Họ và tên

Chức vụ

Mail, điện thoại

1

ThS.GVC. Nguyễn Thị Nguyệt

Bí thư CB; P.Trưởng khoa phụ trách khoa; phụ trách bộ môn Nghệ thuật;

UVBCH Công Đoàn trường

ntnguyet@hluv.edu.vn

0978244288

2

ThS.GVC. Lưu Thị Chung

P.Bí thư CB; P.Trưởng khoa

ltchung@hluv.edu.vn

0982092706

3

ThS.GVC. Phạm Thị Thanh Vân

P.Trưởng khoa; UVBCH Công Đoàn trường; Trưởng ban nữ công trường

pttvan@hluv.edu.vn

0984530827

4

ThS.GVC. Vũ Thị Diệu Thúy

Trưởng môn NVMN

vtdthuy@hluv.edu.vn

0948940991

5

ThS. Lê Thị Thu Hương

Trưởng môn NVTH

ltthuong@hluv.edu.vn

0983880560

6

ThS. Bùi Thị Hồng

Tổ phó tổ CĐ, Giảng viên

bthong@hluv.edu.vn

0948327255

7

ThS.GVC. Phạm Thị Thu Hiền

Giảng viên

ptthien@hluv.edu.vn

0972671677

8

ThS.GVC. Hoàng Thị Hường

Giảng viên

hthuong.mn@hluv.edu.vn

0984303904

9

ThS.GVC. Bùi Thị Kim Phụng

Giảng viên

btkphung@hluv.edu.vn

0386122368

10

ThS. Phạm Văn Thiên

Giảng viên

pvthien@hluv.edu.vn

0912539311

11

ThS. Đinh Thị Hồng Loan

Giảng viên

dthloan@hluv.edu.vn

0963433589

12

ThS. Nguyễn Thị Thanh Nga

Chuyên viên

nttnga@hluv.edu.vn

0906160262

0399887993(zalo)

13

ThS. Nguyễn Thị Hương Lan

Giảng viên

nthlan@hluv.edu.vn

0975774345

14

ThS. Bùi Hương Giang

Giảng viên

bhgiang@hluv.edu.vn

0948293216

15

ThS. Trương Hải Yến

Giảng viên

thyen@hluv.edu.vn

0367785175

16

ThS. Đỗ Hồng Lĩnh

Giảng viên

dhlinh@hluv.edu.vn

0837619367

0969783092

17

ThS. Dương Thu Hương

Giảng viên

dthuong@hluv.edu.vn

0963662357

18

ThS. Ninh Tiến Nam

Bí thư LCĐ, Giảng viên

ntnam@hluv.edu.vn

0919644612

19

ThS. Nguyễn Thị Hiền

Giảng viên

nthien@hluv.edu.vn

0973242599

20

CN. Phạm Thị Thanh Mai

Giảng viên

pttmai@hluv.edu.vn

0816008989

21

CN. Vũ Thị Thuý Ngà

Giảng viên

vttnga@hluv.edu.vn

0984920434

22

ThS. Đàm Thu Vân

Tổ trưởng tổ CĐ,

Giảng viên

dtvan@hluv.edu.vn

0915998664

23

ThS. Phạm Thị Thanh Hà

Giảng viên

pttha@hluv.edu.vn

0941189099