Cơ cấu tổ chức

Lãnh đạo khoa

Cơ cấu tổ chức
Trưởng khoa: TS. Tạ Hoàng Minh

Cơ cấu tổ chức
Phó trưởng khoa: Ths. Phạm Thanh Vân

Cơ cấu tổ chức
Phó trưởng khoa: Ths. Lưu Thị Chung


Các tổ bộ môn
Tổ Nghiệp vụ Mầm non: 6 giảng viên
Tổ Nghiệp vụ Tiểu học: 6 giảng viên
Tổ Âm nhạc: 5 giảng viên
Tổ Tạo hình: 4 giảng viên

Thông tin cán bộ giảng viên

TT

Họ và tên

Học vị

Chuyênngành

Email

Số điện thoại

Chức vụ/Kiêm nhiệm

1

Tạ Hoàng Minh

TS Ngữ văn

tahoangminh79@gmail.com

0989669856

Bí thư CB

Trưởng khoa

2

Phạm Thị Thanh Vân

Th.s Giáo dục học

(Giáo dục Mầm non)

phamthanhvan.ch@gmail.

com

0984530827

P. Trưởng khoa

Chủ tịch

3

Lưu Thị Chung

Th.s Giáo dục học

(Giáo dục Mầm non)

luuchung04@gmail.com

0982092706

Phó BT CB

P Trưởng khoa

4

Phạm Thị Thu Hiền

Th.sVăn hóa học

meyeucon8277@gmail.com

0972671677

Trưởng môn Âm nhạc

5

Mai Ánh Hồng

CN. Sư phạm Âm nhạc

maianhhong80@gmail.com

0944227080

Giảng viên

6

Hoàng Thị Hường

Th.s Lý luận

và PPDH âm nhạc

huongdhhl@gmail.com

0984303904

Giảng viên

CVHT

7

Phạm Văn Thiên

Th.s Lý luận

và PPDH âm nhạc

xuanthienks@gmail.com

0912539311

Giảng viên

CVHT

8

Phạm Thị Thanh Mai

CN. Sư phạm Âm nhạc

thanhmaipham.hluv@gmail.com

0916689647

Giảng viên

Giáo vụ

9

Vũ Thị Thuý Ngà

CN. Sư phạm Mỹ thuật

nga.vuthuy74@gmail.com

0984920434

Giảng viên

CVHT

10

Tống Kim Anh

Th.s Sư phạm Mỹ thuật

tongkimanh87@gmail.com

0943266566

Giảng viên

Trưởng môn Mĩ thuật

11

Phạm Thị Tuyết

CN. Sư phạm Mỹ thuật

tuyetgiaovu@gmail.com

0947161565

Giảng viên

CVHT

12

Vũ Thị Diệu Thuý

NCS Giáo dục học

(Giáo dục Mầm non)

tienthuynb@gmail.com

0948940991

Trưởng môn Nghiệp vụ MN

13

Đỗ Hồng Linh

CN Ngôn ngữ học

Dohonglinh92@gmail.com

0969783092

Giảng viên

14

Bùi Hương Giang

Th.s Giáo dục học

(Giáo dục Mầm non)

giang.buihuong87@gmail.com

0948293216

Giảng viên

CVHT

15

Đinh Thị Hồng Loan

Th.s Giáo dục học

(Giáo dục Mầm non)

ananhloan@gmail.com

0963433589

Bí thư

Đoàn trường

16

Nguyễn Thị Hương Lan

Th.s Giáo dục học

(Giáo dục Mầm non)

nguyenhuonglan14@gmail.com

0975774345

Giảng viên

CVHT

17

Trương Hải Yên

CN. Giáo dục MN

haiyentruong6692@gmail.com

01667785175

Giảng viên

18

Đinh Tiến Thành

CN. Sư phạm GD thể chất

dinhtienthanh19nb@gmail.com

0982746123

Chuyên viên

Bí thư LCĐ

GVCN

19

Nguyễn Thị Hiền

CN. Sư phạm Toán

nguyenhien7987@gmail.com

0973242599

Giảng viên

CVHT

20

Dương Thu Hương

CN.
Sư phạm Toán học

thuhuongduong8394@gmail.com

0963662357

Giảng viên

Phó BT LCĐ

21

Bùi Thị Kim Phụng

Th.s Quản lý GD

buithikimphungkd@gmail.com

01686122368

Giảng viên

Giáo vụ

22

Lê Thị Thu Hương

Th.s Giáo dục học

(Giáo dục Tiểu học)

huongledhhl@gmail.com

0983880560

Giảng viên

Trưởng môn NVTH

23

Bùi Thị Hồng

CN. Ngữ văn

buihongdhhoalu@gmail.com

0948327255

Giảng viên

CVHT