Hội nghị viên chức và lao động Khoa SP Tiểu học - Mầm non năm học 2023 - 2024

Thực hiện Kế hoạch năm học 2023 - 2024; Kế hoạch số 179/KH-ĐHHL ngày 18 tháng 8 năm 2023 của Trường Đại học Hoa Lư, sáng ngày 24 tháng 8 năm 2023, Khoa Sư phạm Tiểu học - Mầm non đã tổ chức Hội nghị viên chức và lao động năm học 2023 - 2024.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí Lãnh đạo khoa, đại diện Tổ Công đoàn, Liên Chi đoàn, Hội sinh viên cùng toàn thể cán bộ, viên chức và người lao động Khoa Sư phạm Tiểu học - Mầm non.

Mở đầu Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt - Bí thư Chi bộ, Trưởng Khoa, Chủ tọa Hội nghị - đã quán triệt các mục tiêu, yêu cầu, nội dung của Hội nghị; đánh giá kết quả, thực trạng hoạt động của Khoa trên các mặt: dạy học, NCKH, phục vụ cộng đồng, đảm bảo chất lượng, thi đua khen thưởng; Công tác quản sinh, cố vấn học tập, chủ nhiệm lớp; Vai trò của mỗi cá nhân trong các hoạt động của khoa, của Nhà trường; Hoạt động đánh giữa chu kỳ chương trình đào tạo ngành Giáo dục mầm non; đặc biệt là kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học 2023 -2024 và định hướng phát triển của khoa trong thời gian tới.

Hội nghị tập trung thảo luận, đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2022-2023; thống nhất kế hoạch, chương trình công tác năm học 2023-2024 do đơn vị xây dựng; đề xuất, kiến nghị với Nhà trường các giải pháp thiết thực góp phần hoàn thànhthắng lợi nhiệm vụ năm học mới và giải pháp xây dựng, phát triển Trường Đại học Hoa Lư. Các ý kiến tham luận với tinh thần dân chủ, cởi mở, thẳng thắn, thể hiện được ý thức trách nhiệm của mỗi cán bộ, viên chức, người lao động. Đặc biệt, nhiều ý kiến đề xuất các giải pháp đổi mới có tính khả thi cao để thực hiện tốt các nhiệm vụ năm học.

Đồng thời, Hội nghị thảo luận, đóng góp ý kiến vào các Dự thảo văn bản của Nhà trường (Dự thảo Báo cáo Tài chính; Dự thảo Báo cáo Thanh tra Nhân dân; Dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học 2023-2024); đề xuất nhân sự để bầu Ban thanh tra nhân dân của Trường.

Hội nghị đã thống nhất nội dung và cử đại diện phát biểu tham luận tại Hội nghị viên chức và lao động trường, năm học 2023 - 2024.

Hội nghị viên chức và lao động Khoa Sư phạm Tiểu học - Mầm non, năm học 2023 - 2024 đã thành công tốt đẹp trong không khí đoàn kết, chia sẻ, thống nhất, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học mới.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

Hội nghị viên chức và lao động Khoa SP Tiểu học - Mầm non năm học 2023 - 2024Hội nghị viên chức và lao động Khoa SP Tiểu học - Mầm non năm học 2023 - 2024Hội nghị viên chức và lao động Khoa SP Tiểu học - Mầm non năm học 2023 - 2024