GIỚI THIỆU

Khoa Tiểu học – Mầm non được thành lập năm 2009 từ sự sát nhập 02 khoa Mầm non và Tiểu học. Trong gần 10 xây dựng khoa đã có những bước phát triển và trưởng thành đáng ghi nhận.

Về nhân sự: ngày đầu thành lập, khoa chỉ có 13 giảng viên trong đó có 06 thạc sĩ, 07 cử nhân. Đến nay, khoa có 23 cán bộ, trong đó có 01 Tiến sĩ, 01 NCS, 12 thạc sĩ, 02 giảng viên đang học cao học, 07CN.

Về tổ bộ môn: từ 03 tổ bộ môn: Âm nhạc, Nghiệp vụ Mầm non và Tạo hình. Đến nay khoa có 04 tổ bộ môn: Nghiệp vụ Mầm non, Nghiệp vụ Tiểu học, Tạo hình và Âm nhạc.

Về ban lãnh đạo khoa: Ban lãnh đạo khoa đầu tiên có 02 đồng chí là Trưởng khoa – Ths. Vũ Thị Thảo và Phó trưởng khoa – Ths. Phạm Thị Gấm. Từ cuối năm 2009 đến tháng 10 năm 2014, Ths. Trần Đức Hội giữ chức vụ Trưởng khoa. Từ tháng 11 năm 2014 đến nay ban lãnh đạo khoa 03 đồng chí: Trưởng khoa - TS. Tạ Hoàng Minh và 02 Phó trưởng khoa: Th.s Phạm Thị Gấm và Th.s Lưu Thị Chung.

Về số lớp sinh viên: Từ năm 2009 đến nay, số lớp sinh viên của khoa quản lí tăng dần với số lượng sinh viên ngày càng đông. Hiện nay khoa đang quản lí 17 lớp sinh viên hệ chính qui 02 ngành giáo dục mầm non và giáo dục tiểu học hệ cao đẳng, đại học và 02 lớp liên thông chính qui ngành giáo dục mầm non.

Hiện tại, khoa Tiểu học – Mầm non là một trong những khoa có phong trào hoạt động tương đối toàn diện và là một trong những khoa mạnh của trường. Với đội ngũ cán bộ, giảng viên vững vàng về chuyên môn, tâm huyết với nghề nghiệp, luôn có ý thức phấn đấu tự học, tự bồ dưỡng để không ngừng nâng cao năng lực, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao và viết tiếp trang vàng truyền thống đã được tạo dựng.

2. Chức năng, nhiệm vụ

Đào tạo và quản l‎‎ý các lớp hệ cao đẳng, đại học chính quy chuyên ngành Giáo dục Tiểu học và Giáo dục Mầm non và đại học liên thông chính qui ngành GDMN.

II. Thành tích đạt được

1. Về đào tạo

Từ năm 2009 đến nay, khoa đã đào tạo được hàng nghìn sinh viên ngành GDMN, GDTH trình độ cao đẳng, đại học chính qui và liên thông GDMN chính qui với chất lượng tốt, đáp ứng yêu cầu đào tạo giáo viên cấp mầm non, tiểu học.

2. Công tác nghiên cứu khoa học

- Có 12 đề tài NCKH cấp trường đã được nghiệm thu đạt loại khá trở lên; năm 2016, đang có 05 đề tài NCKH đã được phê duyệt và thực hiện đúng tiến độ.

- Có 01 bài viết được đăng trong Kỷ yếu hội thảo khoa học Quốc gia, 28 bài báo được đăng trên tạp chí khoa học trong nước có chỉ số ISSN, 10 bài được đăng trên thông báo khoa học trường ĐHHL và nhiều bài đăng trên báo, tạp chí Văn nghệ Ninh Bình.

- Có 3 đầu sách tham khảo có chỉ số ISBN.

- 6 đề tài NCKH của sinh viên đã nghiệm thu đạt loại xuất sắc, trong đó nhiều đề tài đạt giải NCKH cấp trường, được giấy khen: 01 giải Nhất, 02 giải Nhì, 2 giải Ba.

3. Công tác thi đua

- Tập thể: được biểu dương, khen thưởng liên tục các năm học với danh hiệu tập thể lao động tiên tiến xuất sắc, được Hiệu trưởng tặng Giấy khen; được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình.

- Cá nhân: Nhiều cá nhân được tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở và Giấy khencủa Hiệu trưởng; 4 cá nhân được tặng Bằng khen của Chủ tịch tỉnh Ninh Bình; 01 cá nhân được tặng Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo, 01 cá nhân được bằng khen của Thủ tướng chính phủ.