HỘI NGHỊ TỌA ĐÀM XIN Ý KIẾN DỰ THẢO ĐỀ ÁN ĐƯA VIỆC GIẢNG DẠY NỘI DUNG VỀ GIỚI, BÌNH ĐẲNG GIỚI VÀO CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG, TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC VÀ TẬP HUẤN CỦA BAN VÌ SỰ TIẾN BỘ PHỤ NỮ CỦA BỘ GD-ĐT NĂM 2023

Thực hiện sự chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại công văn số 3946/BGDĐT-GDĐH ngày 04/8/2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tham gia tọa đàm xin ý kiến dự thảo Đề án đưa việc giảng dạy nội dung về giới, bình đẳng giới vào chương trình đào tạo giáo viên trình độ cao đẳng, trình độ đại học và tập huấn của Ban VSTBPN của Bộ GD-ĐT năm 2023, trong hai ngày 11 và 12 tháng 8 năm 2023, Tiến sỹ. Tạ Hoàng Minh, phó Hiệu trưởng và ThS. Nguyễn Thị Nguyệt, Trưởng Khoa Sư phạm Tiểu học - Mầm non, đại biểu của trường Đại học Hoa Lư đã tham dự chương trình tại Trường Đại học Đà Lạt.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Ngô Thị Minh chủ trì Hội nghị cùng sự tham gia của 100 đại biểu là các chuyên gia đầu ngành; giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ, giảng viên của 63 cơ sở đào tạo bậc cao đẳng, đại học chuyên nghiệp trong cả nước.

Mục tiêu chung của Đề án là đưa nội dung về giới, bình đẳng giới giảng dạy chính thức ở các cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng có đào tạo giáo viên từ năm 2025 để thực hiên Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021 - 2030, đảm bảo chất lượng, hiệu quả. Mục tiêu cụ thể đến năm 2025 như sau:

- 100% chương trình đào tạo giáo viên trình độ đại học, cao đẳng được rà soát, cập nhật nội dung về giới, bình đẳng giới giảng dạy chính thức ở các cơ sở đào tạo đảm bảo chất lượng, hiệu quả.

- 100% cơ sở đào tạo đảm bảo đội ngũ giảng viên, tài liệu, giáo trình và các điều kiện đảm bảo chất lượng để giảng dạy các nội dung về giới và bình đẳng giới trong các chương trình đào tạo giáo viên.

Tại Hội ý các ý kiến trao đổi cơ bản nhất trí với Dự thảo Đề án, đồng thời các đại biểu cũng đưa ra các đề xuất để Đề án có tính khả thi và hiệu quả để đưa nội dung giáo dục về giới bình đẳng giới trong các chương trình đào tạo giáo viên.

Một số hình ảnh của Hội nghị:

HỘI NGHỊ TỌA ĐÀM XIN Ý KIẾN DỰ THẢO ĐỀ ÁN ĐƯA VIỆC GIẢNG DẠY NỘI DUNG VỀ GIỚI, BÌNH ĐẲNG GIỚI VÀO CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG, TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC VÀ TẬP HUẤN CỦA BAN VÌ SỰ TIẾN BỘ PHỤ NỮ CỦA BỘ GD-ĐT NĂM 2023HỘI NGHỊ TỌA ĐÀM XIN Ý KIẾN DỰ THẢO ĐỀ ÁN ĐƯA VIỆC GIẢNG DẠY NỘI DUNG VỀ GIỚI, BÌNH ĐẲNG GIỚI VÀO CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG, TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC VÀ TẬP HUẤN CỦA BAN VÌ SỰ TIẾN BỘ PHỤ NỮ CỦA BỘ GD-ĐT NĂM 2023

Các bài đã đăng

Tin tiêu điểm