Rà soát, đánh giá quá trình dạy học, quy trình thi, kiểm tra đánh giá người học, nhằm cải tiến quá trình dạy học học kì II, năm học 2022-2023

Thực hiện Kế hoạch số 195/KH-ĐHHL ngày 15 tháng 11 năm 2018 về việc rà soát, đánh giá quy trình thi, kiểm tra, đánh giá người học của Trường Đại học Hoa Lư, ngày 28/6/2023, Khoa Sư phạm Tiểu học - Mầm non đã tổ chức Hội nghị báo cáo rà soát, đánh giá quá trình dạy học, quy trình thi, kiểm tra đánh giá người học, học kì II, năm học 2022-2023. Tham dự Hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Khoa, toàn thể giảng viên trong Khoa và các giảng viên tham gia giảng dạy các học phần thuộc 2 ngành Giáo dục Tiểu học và Giáo dục Mầm non.

Mở đầu Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt - Trưởng khoa tuyên bố lí do, thông qua chương trình làm việc của Hội nghị. Hội nghị được tiến hành theo đúng quy trình, nghiêm túc, khách quan.

Các đồng chí Trưởng môn đại diện cho Bộ môn Nghệ thuật, Nghiệp vụ Tiểu học, Nghiệp vụ Mầm non lần lượt đọc báo cáo kết quả rà soát quá trình dạy học, quy trình thi, kiểm tra đánh giá người học. Trong báo cáo, các đồng chí cũng trình bày rõ kết quả đạt được của từng học phần; phân tích và làm rõ những ưu điểm và hạn chế của từng học phần trong trong quá trình dạy học, quá trình kiểm tra và thi kết thúc học phần để từ đó đưa ra những đề xuất với Nhà trường. Trên cơ sở các đồng chí Trưởng môn trình bày báo cáo, toàn thể giảng viên trong khoa và giảng viên giảng dạy thuộc các Bộ môn đã tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến để tìm ra giải pháp cải tiến quá trình dạy học, đánh giá, nâng cáo chất lượng đào tạo.

Giảng viên đã thực hiện nghiêm quy chế chuyên môn, quản lí chặt chẽ việc học tập của sinh viên trong quá trình dạy học. Đồng thời, mỗi giảng viên đã chuẩn bị tốt từ nội dung dạy học đến các điều kiện và lựa chọn, phối hợp các phương pháp và hình thức tổ chức phù hợp trong giảng dạy các học phần. Đa số sinh viên tích cực trong quá trình học tập, tích cực tự đọc, tự học và nghiên cứu tài liệu. Bên cạnh đó vẫn còn một số ít sinh viên chưa thực sự tích cực, tự giác trong quá trình học tập (hiện tượng đi muộn, nghỉ học, chưa chủ động trong thực hiện các nhiệm vụ học tập, vi phạm quy chế thi… vẫn còn). Lãnh đạo khoa, giảng viên thực hiện đúng Quy trình thi, kiểm tra đánh giá người học đảm bảo khách quan, công bằng, minh bạch. Đề thi và đáp án đảm bảo sự chính xác, khoa học, phù hợp với mục tiêu, chuẩn đầu ra và phù hợp với người học.

Sau một thời gian làm việc nghiêm túc, tập trung, Hội nghị đã thống nhất một số giải pháp trong quản lý sinh viên, cập nhật ngữ liệu sách giáo khoa theo chương trình Giáo dục phổ thông cấp tiểu học 2028, điều chỉnh đề thi, đánh giá cho phù hợp với yêu cầu thực tiễn.

Hội nghị rà soát rà soát, đánh giá quá trình dạy học, quy trình thi, kiểm tra đánh giá người học là một trong những khâu quan trọng trong đào tạo. Hội nghị được tổ chức cuối mỗi kì học là dịp để từng giảng viên nhìn nhận, tự đánh giá quá trình dạy học, kiểm tra của bản thân, cán bộ quản lý xem xét các quy trình quản lý, đào tạo, đánh giá, từ đó đề ra giải pháp phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế trong quá trình dạy học, kiểm tra; góp phần góp phần nâng cao chất lượng đào tạo của Khoa và Nhà trường.

Các bài đã đăng

Tin tiêu điểm