KHOA SP TIỂU HỌC - MẦM NON TỔ CHỨC THÀNH CÔNG HỘI NGHỊ ĐÁNH GIÁ VIÊN CHỨC QUÝ III, NĂM 2022

Thực hiện kế hoạch số 520/ĐHHL-TCTTr ngày 15 tháng 9 năm 2022 của Trường Đại học Hoa Lư về việc Tổ chức đánh giá xếp loại chất lượng viên chức, người lao động Quý III năm 2022, ngày 26 tháng 9 năm 2022, Khoa SP Tiểu học - Mầm non đã tổ chức Hội nghị Đánh giá viên chức Quý III, năm 2022 và triển khai đăng ký thi đua năm học 2022-2023.

Mở đầu Hội nghị, ThS. Nguyễn Thị Nguyệt - Bí thư Chi bộ, Phó Trưởng Khoa phụ trách, Chủ tọa Hội nghị - quán triệt mục đích, yêu cầu, nguyên tắc nhận xét, đánh giá, xếp loại viên chức theo đúng quy định; khẳng định công tác nhận xét, đánh giá cán bộ hàng quý, hàng năm là một yêu cầu, nhiệm vụ quan trọng; đồng thời thông qua trình tự, thủ tục đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức đối với các thành viên trong Khoa.

Tại Hội nghị, các GV trong Khoa đã trình bày báo cáo tự đánh giá và xếp loại chất lượng viên chức Quý 3 năm 2022 theo đúng quy trình, hướng dẫn. Hội nghị nhận xét, góp ý đối với từng GV trong việc thực hiện nhiệm vụ, trên tất cả các mặt công tác. Thông qua Hội nghị, mỗi đồng chí giảng viên tự hoàn thiện và phấn đấu nỗ lực trong thời gian tới hàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, Hội nghị kết thúc thành công, tốt đẹp, đạt được kết quả, nhiệm vụ đề ra./.

Các bài đã đăng