LỄ BẾ GIẢNG VÀ TRAO BẰNG TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY NĂM 2022

Căn cứ quyết định số 107/QĐ-ĐHHL ngày 31 tháng 3 năm 2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Hoa Lư ban hành Quy định đào tạo đại học, cao đẳng hệ chính quy theo học chế tín chỉ; Căn cứ kế hoạch năm học 2021 - 2022; Thực hiện kế hoạch số 91/KH-ĐHHL của Hiệu trưởng Trường Đại học Hoa Lư; ngày 22/6/2022, Nhà trường trang trọng tổ chức Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên hệ đại học chính quy khóa D11 và cao đẳng chính quy khóa C28.

Trong số 165 sinh viên được công nhận tốt nghiệp và trao bằng, có 21 sinh viên ngành Giáo dục Tiểu học, 72 sinh viên ngành Giáo dục Mầm non.

Nhân dịp này, Nhà trường công bố Quyết định khen thưởng, trao giấy khen, phần thưởng cho những tập thể, cá nhân sinh viên đạt thành tích cao trong học tập, rèn luyện toàn khóa và học kì II năm học 2021 - 2022. Trong số 07 tập thể lớp được khen thưởng, có 02 tập thể lớp SV thuộc Khoa Tiểu học - Mầm non đạt danh hiệu "Tập thể lớp Xuất sắc" và 03 "Tập thể lớp Tiên tiến". Về danh hiệu cá nhân, có 07 sinh viên của Khoa đạt danh hiệu "Sinh viên Giỏi toàn khóa"; 14 sinh viên đạt danh hiệu "Sinh viên Xuất sắc" và 43 sinh viên đạt danh hiệu "Sinh viên Giỏi" học kì II năm học 2021-2022.

Lễ tổng kết và trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên đã diễn ra thành công tốt đẹp. Đây là một dấu mốc quan trọng đánh dấu sự trưởng thành của sinh viên Trường Đại học Hoa Lư nói chung, sinh viên Khoa SP Tiểu học - Mầm non nói riêng.

Một số hình ảnh tại buổi Lễ

LỄ BẾ GIẢNG VÀ TRAO BẰNG TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY NĂM 2022LỄ BẾ GIẢNG VÀ TRAO BẰNG TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY NĂM 2022

Sinh viên Đinh Thị Vân Anh, lớp D11MN được nhận Bằng Tốt nghiệp loại Giỏi

và Giấy khen đạt thành tích cao trong học tập

LỄ BẾ GIẢNG VÀ TRAO BẰNG TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY NĂM 2022

Sinh viên Trần Thị Tuyết Mai, lớp D11MN được nhận Bằng Tốt nghiệp loại Giỏi

và Giấy khen đạt thành tích cao trong học tập

LỄ BẾ GIẢNG VÀ TRAO BẰNG TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY NĂM 2022

Sinh viên Phạm Thị Thu Thảo, lớp D11TH được nhận Bằng Tốt nghiệp loại Giỏi

và Giấy khen đạt thành tích cao trong học tập