ĐẠI HỘI CHI BỘ KHOA SƯ PHẠM TIỂU HỌC - MẦM NON NHIỆM KỲ: 2022 - 2025

Thi hành Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Thực hiện Kế hoạch số 277-KH/ĐU, ngày 17/3/2022 của Đảng ủy Trường Đại học Hoa Lư về việc tổ chức Đại hội các Chi bộ trực thuộc, nhiệm kỳ 2022 - 2025; Căn cứ Nghị quyết Đại hội Chi bộ Khoa Sư phạm Tiểu học - Mầm non, nhiệm kỳ 2020 - 2022; Được sự nhất trí của Ban Thường vụ Đảng ủy Trường Đại học Hoa Lư; ngày 13/6/2022, Chi bộ Khoa Sư phạm Tiểu học - Mầm non tổ chức Đại hội Chi bộ, nhiệm kỳ 2022 - 2025.

Về dự Đại hội có đồng chí Dương Trọng Hạnh - Đảng uỷ viên, Văn phòng Đảng ủy Nhà trường và 31 đồng chí đảng viên Chi bộ Khoa Sư phạm Tiểu học - Mầm non. Tại Đại hội, các đảng viên tham dự đã tập trung trí tuệ, thảo luận làm rõ những kết quả đạt được; chỉ ra những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế và rút ra bài học kinh nghiệm trong nhiệm kỳ vừa qua; trên cơ sở đó đề ra các phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2022 - 2025. Đại hội đã bầu ra Ban Chi ủy, Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025. Đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt - Phó Trưởng Khoa phụ trách - được bầu làm Bí thư Chi bộ.

Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm, Đại hội Chi bộ Khoa Sư phạm Tiểu học - Mầm non, nhiệm kỳ 2022 – 2025 đã thành công tốt đẹp, đạt được mục đích, yêu cầu đề ra.

Một số hình ảnh tại Đại hội

ĐẠI HỘI CHI BỘ KHOA SƯ PHẠM TIỂU HỌC - MẦM NON NHIỆM KỲ: 2022 - 2025(Chủ tịch đoàn điều hành Đại hội)

ĐẠI HỘI CHI BỘ KHOA SƯ PHẠM TIỂU HỌC - MẦM NON NHIỆM KỲ: 2022 - 2025(Đ/c Dương Trọng Hạnh - ĐUV, Văn phòng Đảng ủy Nhà trường phát biểu tại Đại hội)

ĐẠI HỘI CHI BỘ KHOA SƯ PHẠM TIỂU HỌC - MẦM NON NHIỆM KỲ: 2022 - 2025(Ban Chi ủy Chi bộ ra mắt Đại hội)

Các bài đã đăng