Khoa Sư Phạm Tiểu Học – Mầm non, trường Đại Học Hoa Lư đảm nhiệm trọng trách đào tạo giáo viên mầm non và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non cho tỉnh Ninh Bình và các tỉnh lân cận góp phần hoàn thành mục tiêu Đề án 33 giai đoạn 2021-2025.

Khoa sư phạm Tiểu học – Mầm non với bề dày kinh nghiệm đào tạo giáo viên mầm non gần 30 năm, đội ngũ giảng viên vững vàng chuyên môn và tâm huyết với nghề, luôn sáng tạo và đổi mới. Khoa đã đào tạo hàng nghìn giáo viên mầm non và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non đảm bảo yêu cầu về nghiệp vụ và đạo dức nhà giáo. Khoa sư phạm Tiểu học – Mầm non đang góp phần to lớn trong việc hoàn thành mục tiêu của đề án 33 trong giai đoạn 2021 – 2025:

+ Đào tạo nâng cáo trình độ đảm bảo ít nhất 90% giáo viên mầm non đạt trình độ từ cao đẳng sư phạm mầm non trở lên, 85% giáo viên mầm non đạt chuẩn nghề nghiệp mức độ khá trở lên; đào tạo bổ sung, thay thế đủ số giáo viên mầm non nghỉ hưu, số giáo viên tăng thêm theo tỷ lệ huy động trẻ;

+ Phấn đấu 100% giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non cốt cán được bồi dưỡng năng lực hỗ trợ đồng nghiệp tự học, tự bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ thường xuyên, liên tục, ngay tại trường; từng bước tiếp cận với trình độ của giáo viên các nước tiên tiến trong khu vực ASEAN; 100% giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non được bồi dưỡng nâng cao năng lực theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non mới, chuẩn hiệu trưởng mới..

Để đảm bảo được mục tiêu trên, được sự cho phép của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình, Trường Đại học Hoa Lư hàng năm liên tục tuyển sinh các lớp Cao đẳng, Đại học Mầm non chính qui và đặc biệt là các lớp liên thông Đại học giáo dục Mầm nọn, các lớp đào tạo cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non. Do đó, về cơ bản giáo viên Mầm non của tỉnh Ninh Bình đã đạt và vượt chuẩn về trình độ chuyên môn. Khoa đã xây dựng và phát triển chương trình đào tạo cập nhật các chương trình giáo dục mầm non của các nước tiên tiến với các học phần nhằm nâng cao kỹ năng nghề nghiệp đi đôi với bồi đắp tư cách, phẩm chất nhà giáo. Đi đôi với việc đổi mới chương trình là đổi mới toàn diện phương pháp dạy học, đánh giá, kiểm định… Do đó, chất lượng đào tạo giáo viên mầm non và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non ngày càng được nâng cao, bắt kịp xu hướng phát triển giáo dục trong nước và thế giới.

Với các chính sách thu hút của UBND tỉnh Ninh Bình như cấp kinh phí hỗ trợ người học, giao chỉ tiêu và bố trí việc làm sau khi sinh viên ra trường đã khuyến khich, động viên người học rất kịp thời và không gây thất thoát chất sám. Tỷ lệ sinh viên ra trường vào làm việc tại các trường công lập rất cao chiếm tới 90% số sinh viên ra trường. Bên cạnh đó, một số sinh viên làm việc cho các các sở giáo dục tư thục hoặc thành lập các cơ sở giáo dục riêng để thực hiện nhiệm vụ nuôi dường, chăm sóc, giáo dục trẻ em lứa tuổi mầm non.

Trong những năm tiếp theo, Trường Đại học Hoa Lư không ngừng cải tiến chất lượng, tiếp tục tuyển sinh, đào tạo sinh viên ngành Giáo dục mầm non, trình độ Đại học; mở các lớp liên thông, các lớp bồi dưỡng cán bộ quản lý. Khoa sư phạm Tiểu học-mầm non tiếp tục phát huy các thế mạnh của mình đồng thời luôn đổi mới, sáng tạo để đào tạo các lớp sinh viên ngành giáo dục mầm non vừa hồng vừa chuyên không chỉ trên địa bàn tỉnh mà còn đào tạo nguồn nhân lực cho các tỉnh trên toàn quốc.

Các bài đã đăng