Hội nghị sinh hoạt chính trị về “Xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị”

Thực hiện sự chỉ đạo của Đảng ủy Trường Đại học Hoa Lư theo Hướng dẫn số 223-HD/ĐU Hướng dẫn tổ chức đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị theo tinh thần Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khoá XIII) của Đảng Uỷ trường Đại học Hoa Lư, ngày 09 tháng 3 năm 2022 và công văn số 248/CV- ĐU về tổ chức đợt sinh hoạt chính trị về Xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị của Đảng uỷ trường Đại học Hoa Lư ngày 12 tháng 5 năm 2022.

Sáng ngày 03/6/2022, Chi bộ Khoa Sư phạm Tiểu học - Mầm non trực thuộc Đảng bộ Trường Đại học Hoa Lư tổ chức Hội nghị sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Dự Hội nghị có đồng chí: Tạ Hoàng Minh - Đảng ủy viên, Phó Hiệu trưởng nhà Trường; Đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt - Bí thư chi bộ, chủ trì hội nghị cùng các đồng chí đảng viên trong chi bộ.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt trình bày Báo cáo chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Sau khi nghe chủ trì Hội nghị trình bày báo cáo, các đảng viên tham dự Hội nghị đã có những ý kiến tham luận rất sôi nổi và sâu sắc về những mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của Nghị quyết Trung ương 4 khóa XIII về xây dựng Đảng đã được triển khai thực hiện nghiêm túc, toàn diện, đồng bộ, thống nhất, thực sự đi vào cuộc sống, có nhiều bước đột phá quan trọng, tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Việc thực hiện kỷ cương, trách nhiệm, cải cách hành chính tại cơ quan trong thời gian qua; giải pháp trong thời gian tới.

Thông qua Hội nghị sinh hoạt chuyên đề đã giúp Chi bộ và các đảng viên trong chi bộ tự kiểm điểm, tự liên hệ về trách nhiệm của tập thể và cá nhân, đồng thời đề xuất những giải pháp khắc phục những hạn chế, khuyết điểm trong công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng, góp phần xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt, Bí thư chi bộ, nhấn mạnh hơn nữa đến công tác phê bình và tự phê bình của các cán bộ đảng viên chi bộ trong thời gian tới; đồng thời nhấn mạnh hơn nữa việc thường xuyên đưa nội dung chuyên đề vào các buổi sinh hoạt chi bộ hàng tháng gắn với chức trách, nhiệm vụ cụ thể của mỗi cá nhân và tăng cường công tác giám sát đảng viên để nâng cao chất lượng Chi bộ./.

Một số hình ảnh Hội nghị

Hội nghị sinh hoạt chính trị về “Xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị”Hội nghị sinh hoạt chính trị về “Xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị”

Các bài đã đăng