Cuộc thi Thiết kế poster, video clip giới thiệu về Khoa với chủ đề: “Khoa Sư phạm Tiểu học - Mầm non, nơi hiện thực hóa ước mơ của bạn!”