Hội thảo “Xây dựng môi trường giáo dục trong trường mầm non”

Sáng ngày 03/3/2022,Khoa Sư phạm Tiểu học - Mầm non tổ chức Hội thảo “Xây dựng môi trường giáo dục trong trường mầm non” dưới hình thức trực tuyến.

Dự Hội thảo có TS. Tạ Hoàng Minh, Đảng ủy viên, Phó Hiệu trưởng nhà trường, các đồng chí là lãnh đạo các khoa, bộ môn; lãnh đạo trường mầm non Đông Thành, thành phố Ninh Bình, các đồng chí giảng viên tham gia giảng dạy ngành Giáo dục Mầm non; lãnh đạo, giảng viên Khoa Sư phạm Tiểu học - Mầm non.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, TS.Tạ Hoàng Minh - Đảng ủy viên, Phó hiệu trưởng Trường Đại học Hoa Lư nhấn mạnh vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của Hội thảo chuyên môn, cập nhật, phát triển phát triển chương trình nhằm nâng cao chất lượng đào tạo.

HỘI THẢO “XÂY DỰNG MÔI TRƯỜNG GIÁO DỤC TRONG TRƯỜNG MẦM NON”TS Tạ Hoàng Minh phát biểu tại Hội thảo

Hội thảo đã nhận được các bài tham luận, báo cáo công tác xây dựng và tổ chức môi trường giáo dục trong trường mầm non hiện nay. Các báo cáo tham luận được chia sẻ, trao đổi cởi mở, thẳng thắn thể hiện sự phong phú về nội dung và hình thức biểu đạt bám sát chủ đề. Nội dung Hội thảo tập trung vào những vấn đề lý luận chung, các chuyên đề về xây dựng môi trường thiên nhiên, môi trường vậy chất, môi trường tâm lý xã hội,... trong trường mầm non mang lại ý nghĩa thiết thực giúp giảng viên chia sẻ, giao lưu, trao đổi học thuật, kinh nghiệm nghiên cứu, công bố kết quả nghiên cứu khoa học của các giảng viên, giáo viên về cơ sở lý luận và kinh nghiệm thực tiễn xây dựng môi trường giáo dục trong trường mầm non. HỘI THẢO “XÂY DỰNG MÔI TRƯỜNG GIÁO DỤC TRONG TRƯỜNG MẦM NON”HỘI THẢO “XÂY DỰNG MÔI TRƯỜNG GIÁO DỤC TRONG TRƯỜNG MẦM NON”HỘI THẢO “XÂY DỰNG MÔI TRƯỜNG GIÁO DỤC TRONG TRƯỜNG MẦM NON”

CN. Phạm Thị Thêu, Hiệu trường Trường Mầm non Đông Thành báo cáo

về thành tựu xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm tại Hội thảo

HỘI THẢO “XÂY DỰNG MÔI TRƯỜNG GIÁO DỤC TRONG TRƯỜNG MẦM NON”ThS. Trương Hải Yến, GV khoa SP Tiểu học – Mầm non

báo cáo về công tác xây dựng môi trường vật chất trong trường mầm non.

Hội thảo đã diễn ra thành công tốt đẹp, trên cơ sở các nội dung được trao đổi, chia sẻ, Bộ môn Nghiệp vụ mầm non sử dụng để xây dựng nội dung học phần “Tổ chức môi trường giáo dục trong trường mầm non” trong Chương trình đào tạo ngành Giáo dục Mầm non ở Trường Đại học Hoa Lư.

Một số hình ảnh các thành viên tham dự trao đổi, thảo luận tại Hội thảo

HỘI THẢO “XÂY DỰNG MÔI TRƯỜNG GIÁO DỤC TRONG TRƯỜNG MẦM NON”HỘI THẢO “XÂY DỰNG MÔI TRƯỜNG GIÁO DỤC TRONG TRƯỜNG MẦM NON”HỘI THẢO “XÂY DỰNG MÔI TRƯỜNG GIÁO DỤC TRONG TRƯỜNG MẦM NON”HỘI THẢO “XÂY DỰNG MÔI TRƯỜNG GIÁO DỤC TRONG TRƯỜNG MẦM NON”HỘI THẢO “XÂY DỰNG MÔI TRƯỜNG GIÁO DỤC TRONG TRƯỜNG MẦM NON”HỘI THẢO “XÂY DỰNG MÔI TRƯỜNG GIÁO DỤC TRONG TRƯỜNG MẦM NON”

Các bài đã đăng