Giảng viên Bộ môn Nghiệp vụ Mầm non tham dự hội thảo đào tạo giáo viên quốc gia khu vực Châu Á - Thái Bình Dương về phát triển năng lực cảm xúc xã hội

Giảng viên Bộ môn Nghiệp vụ Mầm non, Khoa Sư phạm Tiểu học Mầm non, Trường Đại học Hoa Lư đã tham dự Hội thảo Đào tạo giáo viên quốc gia khu vực Châu Á - Thái Bình Dương về phát triển năng lực cảm xúc xã hội bằng hình thức trực tuyến do Khoa Giáo dục Mầm non Trường Đại học Sư phạm Hà Nội kết hợp với UNESCO và ARNEC tổ chức từ ngày 05/01/2022 đến 07/01/2022.

Hội thảo bàn về các vấn đề lí luận và thực tiễn, thực hành các hoạt động rèn luyện năng lực cảm xúc xã hội cho giảng viên dạy ngành Sư phạm Giáo dục mầm non, giáo viên mầm non. Nội dung Hội thảo tập trung ở 10 mô-đun liên quan đến phát triển tình cảm, kĩ năng xã hội cho trẻ em. Các chủ đề được báo cáo, trao đổi trong Hội thảo có ý nghĩa lý luận và thực tiễn giúp giảng viên vận dụng trong đào tạo giáo viên Mầm non đáp ứng yêu cầu thực tiễn và yêu cầu đổi mới giáo dục.