Khoa Sư phạm Tiểu học - Mầm non tổ chức thành công Hội nghị Đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức, người lao động năm 2021

Thực hiện Kế hoạch năm học 2021- 2022, Công văn số 581/ĐHHL-TCTTr ngày 10 tháng 11 năm 2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Hoa Lư về việc đánh giá xếp loại chất lượng viên chức, người lao động năm 2021; Quy chế đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức và người lao động số 705/QĐ- ĐHHL ngày 08 tháng 11 năm 2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Hoa Lư kế hoạch Trường Đại học Hoa Lư về việc hướng dẫn Đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức, NLĐ năm 2021, ngày 29/11/2021, Khoa Sư phạm Tiểu học - Mầm non đã tổ chức Hội nghị Đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức, NLĐ năm 2021. Về dự và chỉ đạo Hội nghị có TS. Tạ Hoàng Minh - Phó Hiệu trưởng nhà trường. Tham dự Hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Khoa và tập thể giảng viên Khoa Sư phạm Tiểu học - Mầm non.

Trên cơ sở mỗi đồng chí cán bộ, giảng viên báo cáo tự đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức năm 2021, Hội nghị đã nhận xét, góp ý, chỉ ra những ưu điểm - hạn chế và định hướng phấn đấu, nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ của từng đồng chí. Căn cứ tiêu chí đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức theo quy định, Hội nghị biểu quyết đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức năm 2021 và trình Nhà trường xem xét phê duyệt.

Kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức hàng năm là căn cứ để bố trí, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng và thực hiện các chính sách đối với viên chức, người lao động. Hội nghị Đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức, NLĐ năm 2021 của Khoa Sư phạm Tiểu học - Mầm non được tiến hành một cách khoa học, đảm bảo đúng quy định, quy trình, đúng hướng dẫn của Nhà trường và thu được những kết quả tốt đẹp, trên cơ sở kết quả đạt được trong năm 2021, mỗi đồng chí trong Khoa sẽ có định hướng phấn đấu, rèn luyện và hoàn thiện bản thân trong thời gian tới.

Các bài đã đăng