NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN: NÊN HAY KHÔNG NÊN?

Bạn là sinh viên. Bạn muốn tham gia nghiên cứu khoa học. Bạn muốn làm một đề tài nghiên cứu khoa học nhưng bạn chưa biết bắt đầu từ đâu! Bài viết này sẽ giúp bạn hình dung cách thức làm một đề tài nghiên cứu khoa học và các bước để sẵn sàng thực hiện một đề tài nghiên cứu khoa học mà bạn thích đạt hiệu quả cao

Xem thêm

ĐÁNH GIÁ ĐỘ TIN CẬY CỦA THANG ĐO TRONG MÔ HÌNH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN MỨC ĐỘ TỰ CHỦ TÀI CHÍNH TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA LƯ BẰNG PHÂN TÍCH CRONBACK’S ALPHA

Nghiên cứu này đánh giá độ tin cậy của thang đo trong mô hình các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ tự chủ tài chính trường Đại học Hoa Lư, nghiên cứu này được coi là căn cứ quan trọng để thực hiện kiểm định sự ảnh hưởng của các nhân tố đó đến mức độ tự chủ tài chính của tổ chức. Bằng phân tích Cronbach’s alpha cho phép loại bỏ các biến không phù hợp, hạn chế các biến rác trong quá trình nghiên cứu và đánh giá độ tin cậy của thang đo. Mô hình sử dụng trong nghiên cứu này gồm 54 tiêu chí được chia thành 8 nhóm, số liệu khảo sát được thu thập từ 206 đối tượng đang công tác tại trường Đại học Hoa Lư trong thời gian từ 15/10/2019 đến hết tháng 11/2019.

Xem thêm

CÔNG BỐ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA GIẢNG VIÊN KHOA KINH TẾ - KỸ THUẬT NĂM HỌC 2018 - 2019

Năm học 2018 - 2019, giảng viên khoa Kinh tế - Kỹ thuật Đại học Hoa Lư đã đạt được một số kết quả trong hoạt động nghiên cứu khoa học với các bài báo đăng trên các tạp chí chuyên ngành trong nước, sách và đề tài khoa học cấp cơ sở.

Xem thêm