THẨM ĐỊNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC CHUYÊN NGÀNH QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN VÀ NHÀ HÀNG CHUYÊN NGÀNH KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP

Thực hiện kế hoạch số 162/KH-ĐHHL ngày 12 tháng 10 năm 2022 về việc xây dựng và phát triển chương trình đào tạo, nhằm đào tạo nguồn nhân lực để đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Ninh Bình và đất nước. Ngày 21/2/2023, trường Đại học Hoa Lư đã tổ chức thẩm định thành công hai chương trình đào tạo trình độ đại học đó là: CTĐT ngành Kế toán, chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp; CTĐT ngành Quản trị kinh doanh, chuyên ngành Quản trị Khách sạn và Nhà hàng. Tổ soạn thảo đã nhận được những ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Trường Đại học Hoa Lư, những góp ý quý báu của các chuyên gia, nhà sử dụng lao động trong hội đồng thẩm định và các bên liên quan để hai chương trình được hoàn thiện, tiến tới ban hành và tuyển sinh năm 2023.

♻Chuyên ngành kế toán doanh nghiệp đào tạo Cử nhân có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp; Có kiến thức chuyên môn toàn diện trong lĩnh vực kế toán, thực hiện tốt các kỹ năng chuyên môn để làm việc tại các doanh nghiệp thương mại, dịch vụ, sản xuất, xuất nhập khẩu, xây lắp và các đơn vị, tổ chức khác; Có năng lực thích ứng với môi trường làm việc thay đổi và học tập suốt đời.

Sau khi tốt nghiệp sinh viên có thể làm ở nhiều vị trí công việc như: Kế toán tài chính, Kế toán quản trị tại các loại hình doanh nghiệp: Doanh nghiệp thương mại, doanh nghiệp dịch vụ, doanh nghiệp sản xuất, doanh nghiệp xuất nhập khẩu; doanh nghiệp xây lắp…; Trợ lý kiểm toán viên; Các công việc khác tại các doanh nghiệp, ngân hàng, công ty tài chính, cơ quan thuế; Nhân viên kinh doanh, tự khởi nghiệp; …

♻Chuyên ngành Quản trị Khách sạn và Nhà hàng đào tạo Cử nhân có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khỏe tốt; kiến thức tổng quát về tự nhiên, xã hội và nhân văn; kiến thức cơ bản về kinh tế, quản trị kinh doanh, du lịch; kiến thức chuyên sâu và kỹ năng cần thiết về quản trị khách sạn và nhà hàng đáp ứng yêu cầu công việc, phát triển nghề nghiệp, có khả năng khởi nghiệp, đổi mới và sáng tạo trong bối cảnh hội nhập quốc tế.

Sau khi tốt nghiệp sinh viên có thể làm ở nhiều vị trí công việc như: Nhân viên, quản lý tại các bộ phận kinh doanh trong khách sạn, nhà hàng, cơ sở lưu trú như: lễ tân, buồng, bàn bar, nhân sự, marketing, điều hành, tổ chức sự kiện, cơ sở kinh doanh trong lĩnh vực khách sạn, nhà hàng và các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống;…; Chuyên viên tại các cơ quan quản lý nhà nước liên quan đến khách sạn, nhà hàng; Tự khởi nghiệp.

Dưới đây là một số hình ảnh của buổi thẩm định 2 chương trình đào tạo:

THẨM ĐỊNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC CHUYÊN NGÀNH QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN VÀ NHÀ HÀNG CHUYÊN NGÀNH KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP

THẨM ĐỊNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC CHUYÊN NGÀNH QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN VÀ NHÀ HÀNG CHUYÊN NGÀNH KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP