KHOA KINH TẾ - ĐẠI HỌC HOA LƯ TUYỂN SINH NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH TỔNG HỢP

Với xu thế hội nhập kinh tế toàn cầu cùng sự gia tăng mạnh về số lượng các doanh nghiệp thì nhu cầu tuyển dụng các vị trí của chuyên ngành Quản trị kinh doanh tại các doanh nghiệp ngày càng nhiều. Cơ hội việc làm của ngành Quản trị kinh doanh trải dài từ kinh doanh, marketing đến nhân sự, tài chính, kế toán, bảo hiểm...; hoặc có thể cân nhắc tự khởi nghiệp hoặc nỗ lực để thăng tiến lên các vị trí quản lý trong doanh nghiệp.

Đến với Khoa kinh tế - ĐH Hoa Lư, bạn sẽ được trang bị những kiến thức vững chắc về quản trị kinh doanh khi còn là sinh viên nên khi ra trường công việc ít bị lệ thuộc vào nhu cầu của thị trường lao động hơn so với các lĩnh vực chuyên môn khác.

KHOA KINH TẾ - ĐẠI HỌC HOA LƯ TUYỂN SINH NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH TỔNG HỢP

KHOA KINH TẾ - ĐẠI HỌC HOA LƯ TUYỂN SINH NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH TỔNG HỢP

KHOA KINH TẾ - ĐẠI HỌC HOA LƯ TUYỂN SINH NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH TỔNG HỢP