Lễ bảo vệ khoá luận tốt nghiệp chuyên ngành Kế toán khoá D11 trường Đại học Hoa Lư

Trong 02 ngày 26/05/2022 và 27/05/2022, Khoa Kinh tế, trường Đại học Hoa Lư đã long trọng tổ chức Lễ Bảo vệ Khoá luận cho các em sinh viên ưu tú khoá D11, chuyên ngành Kế toán. Lễ bảo vệ khóa luận tốt nghiệp là dịp để các em sinh viên thể hiện khả năng thuyết trình, áp dụng kiến thức được học và khả năng nghiên cứu đề tài nhằm đánh dấu bước ngoặt lớn của một thời sinh viên.

Tại buổi lễ các sinh viên đã trình bày nội dung nghiên cứu và đưa ra những giải pháp tối ưu để giải quyết những vấn đề mà đề tài đã đặt ra. Toàn bộ các đề tài đều đạt thành tích xuất sắc theo đánh giá của hội đồng.

Hi vọng rằng, với những kiến thức đã thu được trong 4 năm học, các sinh viên sau khi tốt nghiệp có thể có những vị trí công việc như mong muốn, góp phần vào sự nghiệp phát triển của địa phương và đất nước.

Tổng hợp một số hình ảnh tại Lễ bảo vệ khóa luận tốt nghiệp

Lễ bảo vệ khoá luận tốt nghiệp chuyên ngành Kế toán khoá D11 trường Đại học Hoa Lư

Lễ bảo vệ khoá luận tốt nghiệp chuyên ngành Kế toán khoá D11 trường Đại học Hoa Lư

Lễ bảo vệ khoá luận tốt nghiệp chuyên ngành Kế toán khoá D11 trường Đại học Hoa Lư

Lễ bảo vệ khoá luận tốt nghiệp chuyên ngành Kế toán khoá D11 trường Đại học Hoa Lư