Tổ chức Hội thảo khoa học cấp Bộ môn “Nâng cao chất lượng dạy học các môn Lý luận chính trị ở Trường Đại học Hoa Lư trong bối cảnh hiện nay”

Căn cứ theo Kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học 2023 - 2024, Hướng đến chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11.2023, Bộ môn Lý luận chính trị xây dựng kế hoạch tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Nâng cao chất lượng dạy học các môn Lý luận chính trị ở Trường Đại học Hoa Lư trong bối cảnh hiện nay”,

Tin tiêu điểm