HỘI THẢO KHOA HỌC: "100 NĂM CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH ĐẾN VỚI CHỦ NGHĨA MÁC - LÊNIN" (1920-2020)

TS. Vũ Văn Trường - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Hoa Lư trong lời phát biểu khai mạc đã gửi lời chào trân trọng, lời cảm ơn các PGS.TS; TS và các nhà khoa học đã về dự Hội thảo; tóm tắt quá trình chuẩn bị Hội thảo; nhấn mạnh những vấn đề mà các đại biểu về dự Hội thảo cần tập trung trao đổi; bày tỏ niềm tin vào thành công của Hội thảo và cuối cùng thay mặt Đảng ủy, Ban Giám hiệu, tập thể cán bộ, viên chức nhà trường chúc Hội thảo thành công tốt đẹp.

LỜI PHÁT BIỂU KHAI MẠC

TS. Vũ Văn Trường -

Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Hoa Lư

Kính thưa các quý vị đại biểu khách quý!

Kính thưa các nhà khoa học, thưa toàn thể các đồng chí.

Năm 2020 là năm đất nước ta có nhiều sự kiện chính trị quan trọng: Kỉ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2020), 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại (19/5/1890 - 19/5/2020); tiến hành Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Hôm nay, trong không khí vui mừng, phấn khởi, tràn đầy tin tưởng vào những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử của sự nghiệp đổi mới dưới sự lãnh đạo của Đảng trên nền tảng chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; chào mừng thành công của Đại hội Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ XXII (2020 - 2025), Trường Đại học Hoa Lư tổ chức Hội thảo khoa học: "100 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh đến với Chủ nghĩa Mác-Lênin" (1920-2020).

Thay mặt Đảng ủy, Ban Giám hiệu, tập thể cán bộ, viên chức Trường Đại học Hoa Lư tôi xin nhiệt liệt chào mừng và trân trọng gửi lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, thành công đến các vị đại biểu khách quý, các nhà khoa học, cùng toàn thể các đồng chí đang có mặt tại Hội thảo khoa học hôm nay.

Kính thưa các đồng chí.

Dân tộc ta rất tự hào đã sinh ra Hồ Chủ tịch – Người anh hùng giải phóng dân tộc vĩ đại, nhà văn hóa kiệt xuất của nhân loại, và chính Người đã làm rạng rỡ non sông ta, đất nước ta. Người là người tìm đường, dẫn lối, đem ánh sáng chân lý thời đại - chủ nghĩa Mác-Lênin soi đường cho sự nghiệp cách mạng nước ta. Người đã sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện Đảng ta; lập ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa – nay là Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; là linh hồn, ngọn cờ chói lọi lãnh đạo toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đoàn kết một lòng, chiến đấu anh dũng, mở ra một thời đại rực rỡ nhất, trang sử vẻ vang nhất trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Người khơi mạch nguồn, kết nối, nâng tầm, đưa cách mạng Việt Nam hòa nhịp vào dòng chảy cách mạng tiên phong của thời đại. Người là sự kết tinh, thăng hoa, tỏa sáng tinh hoa văn hóa dân tộc và nhân loại; là người “Việt Nam đẹp nhất” và là “sen của loài người”. Trong tâm thức của dân tộc và nhân loại tiến bộ: Tên, Tuổi, Cuộc đời, sự nghiệp và tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người còn sống mãi với mai sau.

Thực hiện Kết luận số 94-KL/TW ngày 28/3/2014 của Ban Bí thư về việc tiếp tục đổi mới việc học tập lý luận chính trị trong hệ thống giáo dục quốc dân,trong thời gian vừa qua, Trường Đại học Hoa Lư đã triển khai nhiều giải pháp cụ thể, đồng bộ, thiết thực, trong đó có công tác đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả giảng dạy các môn lý luận chính trị trong nhà trường. Hội thảo khoa học "100 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh đến với Chủ nghĩa Mác-Lênin" (1920-2020), được Trường Đại học Hoa Lư tổ chức là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt, thiết thực góp phần thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh “Học tập và làm tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Trường Đại học Hoa Lư hết sức vui mừng, sau khi có thông báo tổ chức Hội thảo khoa học, đã nhận được sự tham gia hưởng ứng của đông đảo các nhà khoa học, các tác giả đang công tác tại các Ban ngành TW và địa phương, các Học viện, Viện nghiên cứu, các trường chính trị, trường đại học, cao đẳng, các cơ quan đơn vị giáo dục, văn hóa, tư tưởng trên phạm vi cả nước. Sự tham gia hưởng ứng nhiệt tình của các đồng chí, các thày cô là nguồn cổ vũ, động viên, khích lệ lớn đối với thầy và trò nhà trường trong công tácđào tạo và nghiên cứu khoa học.

Kính thưa các đồng chí!

Hội thảo khoa học "100 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh đến với Chủ nghĩa Mác-Lênin" (1920-2020), là dịp để chúng ta tiếp tục nghiên cứu, trao đổi, thảo luận nhằm củng cố, đổi mới cái nhìn về sự kiện lịch sử quan trọng, tạo ra bước ngoặt quyết định trong cuộc đời hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minhvà tiến trình lịch sử cách mạng Việt Nam hiện đại. Qua đó, góp phần khẳng định đầy đủ hơn công lao to lớn của Người trong việc kiên trì tiếp thu, vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác –Lênin vào Việt Nam; vai trò của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh với cách mạng Việt Nam. Bên cạnh đó, Hội thảo còn là diễn đàn trao đổi chuyên môn, học thuật, chia sẻ những kết quả nghiên cứu góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả dạy học các môn lý luận chính trị trong các cơ sở giáo dục và đào tạo.

Với tinh thần đó, tôi tuyên bố khai mạc Hội thảo!

Cuối cùng, xin kính chúc sức khỏe các nhà khoa học, các đồng chí tham dự Hội thảo.

Chúc Hội thảo thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Tin tiêu điểm