THÔNG BÁO KẾT QUẢ NỘI DUNG ĐẠI HỘI CHI BỘ BỘ MÔN LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ

Chi bộ Lí luận chính trị tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020-2022.

THÔNG BÁO

KẾT QUẢ ĐẠI HỘI CHI BỘ LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ

NHIỆM KỲ 2020- 2022

Thi hành Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam khoá XII; Thực hiện Kế hoạch số 570-KH/ĐU ngày 29/11/2019 của Đảng ủy Trường Đại học Hoa Lư về việc tổ chức Đại hội các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2022, được sự nhất trí của BTV Đảng uỷ, Hôm nay, ngày 6/3/2020, Chi bộ Lí luận chính trịtổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020-2022.

I. Thành phần

- Về dự và chỉ đạo Đại Hội có Đ/c TS. Nguyễn Mạnh Quỳnh, phó Bí thư Đảng bộ; Phó Hiệu trưởng; Chủ tịch Công đoàn; Giám hiệu phụ trách đơn vị.

- Có 14/15 đảng viên chính thức được triệu tập về dự Đại Hội.

II. Địa điểm:

VP- Khoa TH-GDMN

III. Nội dung chư­ơng trình và kết quả Đại hội

CHƯƠNG TRÌNH

Đại hội Chi bộ Lý luận chính trị, nhiệm kỳ 2020- 2022

TT

Nội dung chư­ơng trình

Ng­ười

điều hành

1*

- Ổn định tổ chức và điểm danh đảng viên.

- Chào cờ (Quốc ca, Quốc tế ca).

Đ/c Trung

- Bầu Đoàn Chủ tịch, Thư­ ký Đại hội.

- Thông qua chương trình làm việc, nội quy, quy chế của Đại hội.

Lưu ý: Nội quy Đại hội, quy chế Đại hội; phân công đảng viên theo dõi tình hình đảng viên dự Đại hội đã thông qua trong phiên họp gần nhất trước khi tổ chức Đại hội.

- Diễn văn khai mạc Đại hội (kết hợp với tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu).

Đ/c Tuấn

2

Báo cáo tình hình đảng viên tham dự Đại hội.

Chủ tịch Đại hội thông qua biểu quyết báo cáo tình hình đảng viên tham dự Đại hội: Có ….…. đảng viên đủ tiêu chuẩn dự Đại hội.

Đ/c Trung

3

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị nhiệm kỳ 2017- 2020; phương hư­ớng, nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ 2020- 2022.

Đ/c Tuấn

Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Chi bộ nhiệm kỳ 2017- 2020.

Đ/c Tuấn

4

Báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia đóng góp vào dự thảo Báo cáo chính trị của Đảng bộ trường.

Đ/c Thùy

Ý kiến thảo luận của đảng viên tại Đại hội (Đ/c Giang; Lan Anh; Trung)

5

Ý kiến phát biểu của Ban Thư­ờng vụ Đảng uỷ.

Tiếp thu ý kiến phát biểu của BTV Đảng ủy.

BTV

Đ/c Tuấn

6*

- Bầu Ban Chấp hành Chi bộ nhiệm kỳ 2020- 2022.

=> Có Báo cáo đề án nhân sự kèm theo.

- Bầu Tổ kiểm phiếu.

Đ/c Tuấn

- Tổ kiểm phiếu thông qua thể lệ bầu cử. (Có bài phát biểu bầu Ban Chấp hành Chi bộ của Tổ kiểm phiếu kèm theo)

- Phát phiếu cho đảng viên (đảng viên chính thức).

- Đếm số phiếu phát ra, thu về và công bố phiếu tr­ước Đại hội.

- Kiểm phiếu, thông qua kết quả kiểm phiếu. (Có biên bản kiểm phiếu bầu Ban Chấp hành Chi bộ kèm theo)

=> Đoàn chủ tịch biểu quyết biên bản kiểm phiếu bầu Ban Chấp hành Chi bộ.

Đ/c Phương

Đ/c Tuấn

7*

- Bầu Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2020- 2022.

=> Có Báo cáo đề án nhân sự kèm theo.

- Bầu Tổ kiểm phiếu (Xin ý kiến ĐH tiếp tục tín nhiệm Tổ kiểm phiếu bầu Ban Chấp hành Chi bộ lên làm nhiệm vụ).

Đ/c Tuấn

- Tổ kiểm phiếu thông qua thể lệ bầu cử. (Có bài phát biểu bầu Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ của Tổ kiểm phiếu kèm theo)

- Phát phiếu cho đảng viên (đảng viên chính thức).

- Đếm số phiếu phát ra, thu về và công bố phiếu tr­ước Đại hội.

- Kiểm phiếu, thông qua kết quả kiểm phiếu. (Có biên bản kiểm phiếu bầu Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ kèm theo)

=> Đoàn chủ tịch biểu quyết biên bản kiểm phiếu bầu Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ.

Đ/c Phương

Đ/c Tuấn

8

Ban Chấp hànhChi bộ nhiệm kỳ 2020- 2022 ra mắt, hứa quyết tâm.

Đ/c ?

9*

Bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ trường nhiệm kỳ 2020- 2025. => Có Báo cáo đề án nhân sự kèm theo.

- Bầu Tổ kiểm phiếu.

Đ/c Tuấn

- Tổ kiểm phiếu thông qua thể lệ bầu cử. (Có bài phát biểu bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ trường nhiệm kỳ 2020- 2025 của Tổ kiểm phiếu kèm theo)

- Phát phiếu cho đảng viên (đảng viên chính thức).

- Đếm số phiếu phát ra, thu về và công bố phiếu tr­ước Đại hội.

- Kiểm phiếu, thông qua kết quả kiểm phiếu. (Có biên bản kiểm phiếu bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ trường nhiệm kỳ 2020- 2025 kèm theo)

=> Đoàn Chủ tịch biểu quyết biên bản kiểm phiếu bầu đại biểu dự Đại hội Đảng bộ trường nhiệm kỳ 2020- 2025.

Đ/c Xuân

Đ/c Tuấn

10

Th­ư ký Đại hội thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội.

Đ/c Hiền

11

Chủ tịch Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội

Đ/c Tuấn

12

Diễn văn bế mạc Đại hội (Chào cờ, Quốc ca, Quốc tế ca).

Đ/c Tuấn

3.2. Kết quả của Đại hội

1. Đại hội tổng kết, đánh giá, thông qua kết quả công tác nhiệm kỳ 2017- 2020, thảo luận, quyết định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm công tác nhiệm kỳ 2020-2022;

2.Đại hội tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo báo cáo chính trị của Đảng bộ trường lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025, dự thảo báo cáo chính trị tại Đại hội lần thứ XIII của TW;

3. Đại hội bầu cấp ủy (Đ/c Đoàn Sỹ Tuấn – Bí thư chi bộ, Phạm Thành Trung - Phó Bí thư, Lê Thị Lan Anh - chi ủy viên chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022)

4. Đại hội bầu đoàn đại biểu dự đại hội Đảng bộ trường lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025, gồm 10 đồng chí chính thức; 01 đồng chí dự khuyết, cụ thể như sau:

TT

Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Chức vụ,

đơn vị công tác

Trình độ

Ngày

KN Đảng

Nữ

Nam

CM

CT

I. Đại biểu chính thức

1

Lê Thị Lan Anh

X

Chi ủy viên

ThS

SC

08/5/2008

2

Vũ Thị Hương Giang

X

Đảng viên

ThS

SC

30/12/2004

3

Nguyễn Thị Hào

X

Đảng viên

ThS

SC

13/1/2015

4

Bùi Thị Thu Hiền

X

Đảng viên

ThS

SC

22/1/2014

5

Vũ Tuệ Minh

X

Đảng viên

ThS

SC

03/7/2008

6

Nguyễn Thúy Mai

X

Đảng viên

ThS

SC

18/11/2015

7

Đào Thị Thu Phương

X

Đảng viên

ThS

SC

02/7/2012

8

Lê Thị Ngọc Thùy

X

P. Trưởng Bộ môn LLCT, CTCĐBM

ThS

TC

31/5/2006

9

Phạm Thành Trung

X

P. Bí thư CB; Trưởng môn

TS

CC

24/12/2003

10

Đoàn Sỹ Tuấn

X

Bí thư CB; TrưởngBM LLCT

TS

SC

24/12/2004

II. Đại biểu dự khuyết

11. Phan Thị Thu Nhài

X

Đảng viên

ThS

SC

13/1/2015

Đại hội đã thành công tốt đẹp, kết thúc lúc 16h30 ngày 6 tháng 3 năm 2020

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

Tin tiêu điểm