THÔNG BÁO THI CHỨNG CHỈ CNTT CƠ BẢN VÀ TIẾNG ANH B,C KHÓA NGÀY 14/7/2019

Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học, trường Đại học Hoa Lư thông báo tổ chức thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản và tiếng Anh B,C ngày thi 14/7/2019. Học viên có nhu cầu đăng ký tại Văn phòng trung tâm.

Trong hình ảnh có thể có: văn bản