Chi bộ Khoa Sư phạm Tiểu học - Mầm non Sinh hoạt chuyên đề tháng 6 năm 2023

Thực hiện Công văn số 418-CV/ĐU ngày 11/5/2023 của Đảng ủy Trường ĐH Hoa Lư về việc đẩy mạnh triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng về nội dung tác phẩm của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; ngày 03 tháng 6 năm 2023, Chi bộ Khoa Sư phạm Tiểu học - Mầm non trang trọng tổ chức Hội nghị sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Về dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Tạ Hoàng Minh - Ủy viên BCH Đảng bộ, Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn Trường Đại học Hoa Lư; cùng toàn thể đảng viên của Chi bộ và các quần chúng là giảng viên, nhân viên trong Khoa Sư phạm Tiểu học - Mầm non.

Đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt - Bí thư Chi bộ, Trưởng khoa Sư phạm Tiểu học - Mầm non, chủ trì Hội nghị, đã quán triệt mục đích, yêu cầu, nội dung của buổi sinh hoạt Chuyên đề.

Đồng chí Bùi Thị Kim Phụng - Phó Bí thư Chi bộ - trình bày tóm tắt tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Tác phẩm gồm các bài viết, phát biểu, chỉ đạo, tổng kết của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được trình bày trong 619 trang với 111 bức ảnh. Nội dung cốt lõi của tác phẩm gồm 3 phần: Phần thứ nhất “Một số vấn đề rút ra từ thực tiễn công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam”; Phần thứ hai “Nhất quán phương châm: Phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực từ sớm từ xa, cả ngọn lẫn gốc”; Phần thứ ba “Trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt”.

Tác phẩm là tập hợp, hệ thống những tư tưởng, quan điểm chỉ đạo, bài viết có giá trị lý luận và thực tiễn của Tổng Bí thư về phòng chống tham nhũng, tiêu cực, được đúc rút từ thực tiễn phong phú, thể hiện tầm nhìn, trí tuệ sáng suốt, sự chỉ đạo sâu sát, quyết liệt, toàn diện của đồng chí Tổng Bí thư. Cuốn sách là tài liệu có giá trị sâu sắc cả về lý luận và thực tiễn, là "cẩm nang” đối với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở nước ta.

Hội nghị đã lắng nghe các ý kiến tham luận, tập trung luận giải, làm rõ, phân tích sâu sắc thêm những nội dung và giá trị cốt lõi của tác phẩm. Đồng thời đề ra những giải pháp để triển khai thực hiện, liên hệ thực tiễn gắn với chức năng, nhiệm vụ chuyên môn của từng cán bộ, giảng viên, nhân viên trong Khoa, góp phần thực hiện, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Hội nghị sinh hoạt chuyên đề nhằm củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên vào sự lãnh đạo của Đảng và những chỉ đạo hiệu quả của đồng chí Tổng Bí thư trong công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam. Mỗi cá nhân không chỉ nhận thức sâu sắc về những nội dung cốt lõi của tác phẩm mà kiên quyết, tích cực thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Một số hình ảnh của hội nghị

Chi bộ Khoa Sư phạm Tiểu học - Mầm non Sinh hoạt chuyên đề tháng 6 năm 2023Chi bộ Khoa Sư phạm Tiểu học - Mầm non Sinh hoạt chuyên đề tháng 6 năm 2023