Hội nghị Công đoàn Khoa SP Tiểu học – Mầm non

Thực hiện Hướng dẫn của công đoàn cấp trên, ngày 11 tháng 3 năm 2023, Tổ Công đoàn Khoa SP Tiểu học - Mầm non đã tổ chức Hội nghị Tổ Công đoàn Khoa, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Hội nghị Công đoàn Khoa SP Tiểu học – Mầm non

Toàn cảnh Đại biểu dự Hội nghị

Nhiệm kỳ 2017 - 2023, dưới sự chỉ đạo sát sao của BCH Công đoàn Trường, sự quan tâm, tạo điều kiện của lãnh đạo đơn vị, sự phối hợp nhịp nhàng giữa các tổ chức đoàn thể trong Nhà trường, phong trào công đoàn của Tổ Công đoàn Khoa đã đạt được những thành tích đáng kể. Tổ Công đoàn Khoa đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền, thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động lớn do các cấp, các ngành và Công đoàn Viên chức Tỉnh phát động, thiết thực góp phần thực hiện nhiệm vụ trọng tâm các năm học như: Công đoàn tham gia xây dựng quỹ đền ơn đáp nghĩa, quỹ vì người nghèo, ủng hộ đồng bào miền trung bị bão lụt, ủng hộ quỹ phòng chống dịch Covid-19, ủng hộ chương trình “Sóng và máy tính cho em”... Hoạt động công đoàn có nền nếp, Ban chấp hành Tổ công đoàn có trách nhiệm với công việc được giao, tham mưu với cấp uỷ đảng, phối hợp tốt với chuyên môn và tổ chức thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua.

Với khẩu hiệu hành động “Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, phát triển”, Tổ Công đoàn Khoa quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn, góp phần xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của đơn vị.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt - Bí thư Chi bộ; Trưởng Khoa đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được của Tổ Công đoàn trong nhiệm kỳ qua, đồng thời đề nghị Ban Chấp hành Tổ Công đoàn khóa mới cần tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, chủ động đổi mới nội dung, phương thức hoạt động để đáp ứng với tình hình và yêu cầu thực tế, nhất là trong công tác đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp và chính đáng của đoàn viên thông qua thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; đổi mới hình thức, nội dung công tác tuyên truyền, phát động các phong trào thi đua yêu nước trong cán bộ, viên chức, người lao động phù hợp với đặc điểm, tình hình của đơn vị.

Hội nghị Công đoàn Khoa SP Tiểu học – Mầm nonĐồng chí Nguyễn Thị Nguyệt - Bí thư Chi bộ, Trưởng Khoa SP TH-MN

phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Sau thời gian làm việc khẩn trương, nghiêm túc với tinh thần trách nhiệm, hiệu quả, Hội nghị Tổ Công đoàn Khoa, nhiệm kỳ 2023 - 2028 đã thành công tốt đẹp. Hội nghị đã bầu 02 đồng chí vào Ban Chấp hành khóa mới./.

Hội nghị Công đoàn Khoa SP Tiểu học – Mầm nonHội nghị Công đoàn Khoa SP Tiểu học – Mầm nonĐại biểu tham dự Hội nghị phát biểu ý kiến tại Hội nghị