NGHIÊN CỨU SINH VŨ THỊ DIỆU THÚY BẢO VỆ THÀNH CÔNG LUẬN ÁN TIẾN SĨ

Sáng ngày 25 tháng 7 năm 2025, tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, NCS Vũ Thị Diệu Thúy - Giảng viên, Trưởng Bộ môn Nghiệp vụ mầm non, Khoa Sư phạm Tiểu học – Mầm non, Trường Đại học Hoa Lư đã bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ chuyên ngành Giáo dục Mầm non với đề tài "Giáo dục kĩ năng định hướng thời gian cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi qua trải nghiệm".

Luận án đã được các thành viên đánh giá cao và được Hội đồng nhất trí thông qua.

Dưới đây là một số hình ảnh tại buổi Lễ bảo vệ Luận án:

Nghiên cứu sinh Vũ Thị Diệu Thúy bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩNghiên cứu sinh Vũ Thị Diệu Thúy bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩNghiên cứu sinh Vũ Thị Diệu Thúy bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩNghiên cứu sinh Vũ Thị Diệu Thúy bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩNghiên cứu sinh Vũ Thị Diệu Thúy bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩNghiên cứu sinh Vũ Thị Diệu Thúy bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩNghiên cứu sinh Vũ Thị Diệu Thúy bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ