NGÀNH NGHỀ ĐÀO TẠO TẠI KHOA SƯ PHẠM TRUNG HỌC - TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA LƯ

TS. Lê Thị Tâm

Khoa Sư phạm Trung học là đơn vị thuộc Trường Đại học Hoa Lư, có chức năng tổ chức quản lý và triển khai đào tạo giáo viên trung học cơ sở và trung học phổ thông. Trải qua quá trình lịch sử phát triển hơn 60 năm, khoa đã đào tạo hàng nghìn giáo viên cho tỉnh Ninh Bình và cả nước.

Các ngành khoa đào tạo gồm: Sư phạm Toán học, Sư phạm Sinh học, Sư phạm Hóa học, Sư phạm Vật lý, Sư phạm Ngữ văn, Sư phạm Lịch Sử, Sư phạm Địa Lý. Đặc biệt, theo chương trình giáo dục phổ thông 2018, môn Khoa học tự nhiên và môn Lịch Sử - Địa lý được dạy ở trung học cơ sở là môn học bắt buộc. Môn Khoa học tự nhiên, môn Lịch sử - Địa lý là môn học bắt buộc, được dạy ở các lớp 6, 7, 8 và 9. Môn Khoa học Tự nhiên được xây dựng và phát triển dựa trên nền tảng của các môn Vật lí, Hóa học, Sinh học và Khoa học Trái Đất, được phát triển từ môn Khoa học ở lớp 4, 5 (cấp tiểu học). Môn Lịch sử - Địa lý được xây dựng và phát triển trên nền tảng môn Lịch sử, Địa lý, bảo đảm liên thông với chương trình môn Lịch sử và Địa lí cấp tiểu học và chương trình môn Lịch sử, chương trình môn Địa lí cấp trung học phổ thông. Vì thế, nhằm đáp ứng cấp thiết nguồn nhân lực thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018, từ năm học 2021 – 2022, Khoa đã tuyển sinh đào tạo ngành Sư phạm Khoa học Tự nhiên và Sư phạm Lịch sử - Địa lý. Tùy đặc điểm cụ thể từng năm, mỗi năm khoa tuyển sinh những ngành đào tạo nhất định theo phê duyệt của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình và của Bộ Giáo dục & Đào tạo. Học sư phạm tại Khoa Sư phạm Trung học, Trường Đại học Hoa Lư, ngoài các chế độ ưu đãi đối với sinh viên sư phạm theo quy định chung của Nhà nước, sinh viên còn được học tập trong một môi trường sư phạm chuyên nghiệp, hiện đại và nhân văn.

Tập thể thày cô giáo và các anh chị sinh viên Khoa Sư phạm Trung học luôn sẵn sàng chào đón các em tân sinh viên gia nhập ngôi nhà chung – Khoa Sư phạm Trung học./.