GIẢNG VIÊN KHOA KINH TẾ - KỸ THUẬT TÍCH CỰC CHUẨN BỊ CHO HỘI THI GIẢNG VIÊN GIỎI NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM CẤP TRƯỜNG NĂM 2020

Thực hiện kế hoạch số 103/KH-ĐHHL của trường Đại học Hoa Lư về việc tổ chức Hội thi giảng viên giỏi nghiệp vụ sư phạm cấp trường năm 2020, lãnh đạo và giảng viên khoa Kinh tế - Kỹ thuật đã triển khai kế hoạch cho từng phần thi và chương trình tập luyện đã được thực hiện cho từng nội dung

Hội thi bao gồm hai hình thức: thi theo đội và thi cá nhân. Phần thi cá nhân được đảm nhiệm bởi TS. Vũ Đức Hạnh và ThS. Phan Thị Hằng Nga với hai nội dung thi: thi giảng và thi hùng biện. Cả hai giảng viên đều nhận được sự tin tưởng rất lớn của lãnh đạo và toàn thể giảng viên trong khoa đối với việc tham gia các phần thi dành cho cá nhân. Đồng thời, hai giảng viên cũng là những thành viên tích cực ở nội dung thi đồng đội của Khoa.

Với phần thi đồng đội, các thành viên sẽ trải qua 4 nội dung: 1) Màn chào hỏi – giới thiệu; 2) Hiểu biết sư phạm-phát triển chương trình đào tạo; 3) Ứng xử sư phạm; 4) Tài năng sư phạm. Sau khi nhận được kế hoạch tổ chức Hội thi, lãnh đạo khoa đã lên kế hoạch chi tiết cho các phần thi về nhân sự tham gia, nhân sự hậu cần, đội cố vấn, công tác luyện tập cũng đã được thực hiện. Khoa Kinh tế - Kỹ thuật Hứa hẹn sẽ đem đến rất nhiều tiết mục đặc sắc trong Hội thi lần này.

Một vài hình ảnh về không khí luyện tập của đội thi khoa Kinh tế - Kỹ thuật chuẩn bị cho các tiết mục tham gia Hội thi giảng viên giỏi nghiệp vụ sư phạm cấp trường năm 2020:

GIẢNG VIÊN KHOA KINH TẾ - KỸ THUẬT TÍCH CỰC CHUẨN BỊ CHO HỘI THI GIẢNG VIÊN GIỎI NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM CẤP TRƯỜNG NĂM 2020

GIẢNG VIÊN KHOA KINH TẾ - KỸ THUẬT TÍCH CỰC CHUẨN BỊ CHO HỘI THI GIẢNG VIÊN GIỎI NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM CẤP TRƯỜNG NĂM 2020

GIẢNG VIÊN KHOA KINH TẾ - KỸ THUẬT TÍCH CỰC CHUẨN BỊ CHO HỘI THI GIẢNG VIÊN GIỎI NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM CẤP TRƯỜNG NĂM 2020

GIẢNG VIÊN KHOA KINH TẾ - KỸ THUẬT TÍCH CỰC CHUẨN BỊ CHO HỘI THI GIẢNG VIÊN GIỎI NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM CẤP TRƯỜNG NĂM 2020