Giảng viên Khoa Kinh tế - Kỹ thuật trường Đại học Hoa Lư với Hội giảng cấp trường năm 2019

Ngày 06 tháng 11 năm 2019, ba giảng viên tiêu biểu đã vượt qua vòng hội giảng cấp khoa để đại diện cho Khoa Kinh tế - Kỹ thuật tham gia Hội giảng cấp trường năm 2019

Các giảng viên: ThS. Nguyễn Thị Ánh Dương - Bộ môn Kinh tế, ThS. Vũ Thị Vân Huyền - Bộ môn Quản trị kinh doanh, ThS. Đỗ Thị Thủy - Bộ môn Kế toán sau vòng thi giảng cấp khoa với kết quả đánh giá cao được đại diện cho khoa Kinh tế - Kỹ thuật tham gia Hội giảng cấp trường năm 2019.

Lựa chọn bài giảng “Mô hình lãnh đạo theo tình huống” thuộc học phần Quản trị học, ThS. Vũ Thị Vân Huyền đã cùng các sinh viên D10QTKD tìm hiểu về các nội dung của mô hình lãnh đạo theo tình huống, phân tích và ứng dụng mô hình lãnh đạo theo tình huống. Điểm nổi bật trong giờ giảng là việc giảng viên đưa ra yêu cầu giải quyết tình huống để kiểm tra bài cũ sinh viên, ứng dụng lý thuyết mới được cung cấp để phân tích các nội dung của mô hình. Qua đó liên kết được các nội dung của học phần và củng cố kiến thức và trao dồi các kỹ năng cần thiết. Giờ giảng đã nhận được sự đánh giá cao của các sinh viên và giảng viên tham dự.

Giảng viên Khoa Kinh tế - Kỹ thuật trường Đại học Hoa Lư với Hội giảng cấp trường năm 2019

ThS. Vũ Thị Vân Huyền trong giờ giảng tại Hội giảng cấp trường năm 2019

ThS. Nguyễn Thị Ánh Dương đã chọn bài giảng “Tỷ giá hối đoái” thuộc học phần Thanh toán quốc tế để tham gia Hội thi tập trung vào hai nội dung: Khái niệm tỷ giá hối đoái và một số quy ước trong giao dịch hối đoái quốc tế. Giảng viên đã khơi gợi vấn đề, đặt câu hỏi và đưa ra các tình huống thực tiễn liên quan đến nội dung bài học. Giờ giảng của ThS. Nguyễn Thị Ánh Dương đã nhận được sự phản hồi tích cực của sinh viên và giảng viên tham dự.

Giảng viên Khoa Kinh tế - Kỹ thuật trường Đại học Hoa Lư với Hội giảng cấp trường năm 2019

ThS. Nguyễn Thị Ánh Dương trong giờ giảng tại Hội giảng cấp trường năm 2019

ThS. Đỗ Thị Thủy tham gia Hội giảng với nội dung “Kế toán nguyên vật liệu, công cụ, dụng cụ xuất kho” thuộc học phần Kế toán tài chính doanh nghiệp 1. Đây là học phần chuyên ngành trong chương trình đào tạo sinh viên Kế toán của Trường, giảng viên lựa chọn nội dung phát sinh nhiều nghiệp vụ quan trọng trong hoạt động của các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh và của các đơn vị tổ chức có phát sinh nghiệp vụ kế toán. Giờ giảng cũng nhận được sự đánh giá cao của sinh viên và giảng viên tham dự.

Giảng viên Khoa Kinh tế - Kỹ thuật trường Đại học Hoa Lư với Hội giảng cấp trường năm 2019

ThS. Đỗ Thị Thủy trong giờ giảng tại Hội giảng cấp trường năm 2019

Các giảng viên khoa Kinh tế - Kỹ thuật tham gia Hội giảng cấp trường đều đạt được kết quả cao:

1. ThS. Vũ Thị Vân Huyền – Giải Nhì Hội giảng, Bằng khen của Hiệu trưởng

2. ThS. Nguyễn Thị Ánh Dương – Giải Ba Hội giảng

3. ThS. Đỗ Thị Thủy – Giải Khuyến khích Hội giảng

Sau khi tham gia Hội giảng, các giảng viên đều nhận được các nhận xét, góp ý từ phía Ban giám khảo, từ các đồng nghiệp và sinh viên. Hội giảng trở thành cầu nối chuyên môn giúp giảng viên trong Trường kết nối và chia sẻ kinh nghiệm trong giảng dạy và các công tác chuyên môn khác./.